Dotyczy postępowania: Dostawa środków dezynfekcyjnych ZNAK: 4/2018

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

Pak. 1 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści preparat 2 alkoholowy pow. 85g spełniający pozostałe wymagania SIWZ? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o merytoryczne uzasadnienie.

Odpowiedź- NIE, zamawiający nie dopuszcza proponowanego preparatu.

Pak. 1 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści preparat alkoholowy do higienicznej oraz chirurgicznej dezynfekcji rąk. Zawierający w składzie mieszaninę alkoholi oraz dodatkową substancję czynną (kwas mlekowy, difenylol). Higieniczna dezynfekcja rąk 30s., chirurgiczna 90 s. Zawiera dodatkowe substancje nawilżające, bez zawartości barwników oraz substancji zapachowych o pH ok. 5,5. Spektrum działania: B (w tym Pseudomonas aeruginosa oraz Klebsiella pneumoniae), Tbc, F (w tym dermatofity – Trychophyton mentagrophytes), V (HIV, HBV, Rota, wirus krowianki). Produkt leczniczy w opakowaniach 500ml? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o merytoryczne uzasadnienie.

Odpowiedź-Nie, zamawiający nie dopuszcza proponowanego preparatu.

Pak. 1 poz. 3
Czy Zamawiający dopuści bezbarwny preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry pacjenta przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów itp. Preparat gotowy do użycia, zawierający 1-propanol, 2-propanol, 2-difenylol oraz nadtlenek wodoru. Nie zawierający jodu i jego pochodnych, chlorheksydyny, związków amoniowych. Spektrum działania: B (w tym MRSA), F (w tym dermatofity), Tbc, V (HIV, HBV, rotawirus, adenowirus, herpes simplex, wirus grypy azjatyckiej) w opakowaniach 250ml z odpowiednim przeliczeniem ilości i 1l. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o merytoryczne uzasadnienie.

Odpowiedź- NIE.

Pak. 1 poz. 4
Czy Zamawiający dopuści barwiony preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry pacjenta przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów itp. Preparat gotowy do użycia, zawierający 1-propanol, 2-propanol, 2-difenylol oraz nadtlenek wodoru. Nie zawierający jodu i jego pochodnych, chlorheksydyny, związków amoniowych. Spektrum działania: B (w tym MRSA), F (w tym dermatofity), Tbc, V (HIV, HBV, rotawirus, adenowirus, herpes simplex, wirus grypy azjatyckiej) w opakowaniach 250ml z odpowiednim przeliczeniem ilości. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o merytoryczne uzasadnienie.

Odpowiedź- NIE.

Pak. 1 poz. 5
Czy Zamawiający dopuści preparat antybakteryjny do mycia i dezynfekcji skóry rąk oraz ciała pacjentów o pH 4,8-5,2. Zawierający octenidynę i kwas mlekowy, bez pochodnych guanidyny i triclosanu. Możliwość zastosowania u dzieci. Gotowy do użycia. Kosmetyk w opakowaniach 0,5l i 5l z odpowiednim przeliczeniem opakowań.

Odpowiedź- TAK.

Pak. 1 poz. 6
Czy Zamawiający dopuści bezbarwny preparat antybakteryjny i antygrzybiczy do dezynfekcji błony śluzowej jamy ustnej. Gotowy do użycia. Z zawartością octenidyny, bez alkoholu, poliheksanidyny i chlorheksydyny. Wyrób medyczny IIa w opakowaniach 0,25l z odpowiednim przeliczeniem opakowań.

Odpowiedź- TAK.

Pak. 1 poz. 7
Czy Zamawiający dopuści preparat bez zawartości aldehydów, oparty o nadwęglan sodu
i TAED. Pozytywna opinia firmy Karl Stortz. Nie wymagający użycia aktywatora. Preparat spełnia wymagania najbardziej wymagających norm europejskich dla obszaru medycznego EN (B) 14 561, (F)14 562, (Tbc) 14 563, (V) 14 476, oraz (S) EN 13704. B, Tbc, F, V, S w 10 minut. Stabilność roztworu roboczego do 36 godzin w opakowaniach 6kg. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o merytoryczne uzasadnienie.

Odpowiedź- NIE.

Pak. 1 poz. 9
Czy Zamawiający dopuści preparat na bazie mieszaniny różnych czwartorzędowych związków amoniowych o spektrum działania: B, F, V (HIV, HBV, HCV – BVDV, Vaccinia, Rota, Papova) do 1min., Tbc (M.Terrae – EN 14348) do 15 min w opakowaniu 1l ze spryskiwaczem pianowym? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o merytoryczne uzasadnienie.

Odpowiedź- NIE.

Pak. 1 poz. 11
Czy Zamawiający dopuści preparat na bazie alkoholi do 60% bez aldehydów, związków amoniowych i pochodnych chlorheksydyny o spektrum działania: B (w tym MRSA)-EN 13727, F (Candida Albicans, Aspergillus Niger – EN 13697), Tbc (M.Terrae – EN 14348), V (Rota, Vaccinia, BVDV, Noro) w czasie do 1 min Adeno do 2 minut w opakowaniach 1l i 1l lub 10l
z odpowiednim przeliczeniem ilości? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy
o merytoryczne uzasadnienie.

Odpowiedź- Zamawiający dopuszcza op. 1 l.

Pak. 1 poz. 12
Czy Zamawiający dopuści preparat w postaci tabletek dezynfekcyjnych na bazie aktywnego chloru zawierający dichloroizocyjanuran sodu oraz kwas adypinowy (do 20%). Spektrum działania: B, F, V (polio, adeno), prątki -w stężeniu 1000ppm- 15 min, Clostridium Difficile-10 000ppm-15 min. Opakowanie 300 tabletek x 3,3 g. z możliwością użycia w pionie żywieniowym.

Odpowiedź-NIE.

Pak. 1 poz. 14
Czy Zamawiający dopuści płynny koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych i inkubatorów zawierający w składzie synergistyczną kombinację QAC, pochodnych alkiloamin, alkoholu alifatycznego oraz związków powierzchniowo czynnych. Nie zawiera aldehydów, związków nadtlenowych, chloru, fenolu oraz pochodnych biguanidynowych. Możliwość stosowania w pionie żywieniowym. Spektrum działania: B EN 13727 – war. brudne, Tbc(M.terrae + avium) EN 14348, F – EN 13624 – war. brudne, V (Rota, Vaccinia, BVDV) w czasie do 15 minut. Stężenie do 0,5%. Możliwość rozszerzenia spektrum o wirus Adeno. Stabilność roztworu min. 30 dni. Wyrób medyczny kl. IIA w opakowaniach 5l z odpowiednim przeliczeniem opakowań.

Odpowiedź-NIE.

1. Pytanie – czy zamawiający wydzieli do osobnego pakietu produkt z pakietu nr 1 poz. 10 i dopuści: chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzetu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiające dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B 9 w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C.albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40) w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V(Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 17×23 cm, 100 sztuk w opakowaniu typu tuba i wkłady do tuby? Lub chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzetu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów, Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektru działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727, F (C.albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348) V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Tota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)-w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12×18 cm, 200 sztuk w opakowaniu typu tuba i wkłady do tuby?

Odpowiedź- NIE, zgodnie z zapisami SIWZ.