Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 4/2018 na dostawę środków dezynfekcyjnych.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

1. Oferty złożyły następujące firmy:

– oferta nr 1 – Bialmed Sp. z o.o. ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska.
Pakiet nr 1
Kwota netto złożonej oferty – 122.845,41 zł,
Kwota brutto złożonej oferty – 132.746,92 zł

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto w wysokości około 135.997,92 zł.