Dotyczy; postępowanie przetargowe nr 3/2018 na dostawę opatrunków.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującemu Wykonawcy:

1. Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. ul. Żółkiewskiego 20-26, 87-100 Toruń.

Pakiet nr 1 – 82.432,08 zł brutto
Pakiet nr 2 – 147.770,89 zł brutto