Pytania i odpowiedzi

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 4/2017 na usługi pralnicze oraz rental pościeli szpitalnej i bielizny operacyjnej.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następującej odpowiedzi:

1. Pytanie – zamawiający w projekcie umowy najmu i prania bielizny szpitalnej w § 2 umieścił zapis: Wykonawca zobowiązuje się w okresie trwania umowy do wykonywania w sposób nieprzerwany i ciągły następujących świadczeń na rzecz Zamawiającego: pkt 7 do pierwotnego, trwałego oznakowania bielizny płaskiej stanowiacej przedmiot niniejszej umowy jednolitym logo, z którego treści wynikać będzie, że jest to bielizna użytkowana przez Szpital Powiatowy w Pyrzycach ( SZPITAL PYRZYCE ) nadruk lub wyszycie i dodatkowo kodem kreskowy,/chipem. Proszę o udzielenie informacji czy jeśli Wykonawca dostarczy Szpitalowi wskazaną ilość bielizny oznaczoną w sposób trwały SZPITAL PYRZYCE to warunek zostanie spełniony.

Odpowiedź- TAK.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 5/2017 na dostawę materiałów operacyjnych jednorazowego użytku, zestawy i narzędzia zabiegowe.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie – pozycja nr 2 – prosimy zamawiającego o dopuszczenie fartucha o gramaturze min. 85g/m2, poza wzmocnieniem min. 41g/m2. Pozostałe wymogi-zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź- TAK. Czytaj dalej

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 2/2017 na dostawę implantów.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie – pakiet nr 2 poz. nr 1 – czy zamawiający dopuści elektrodę neutralną dwudzielną, hydrożelową o powierzchni 108 cm², pakowane po jednej sztuce?

Odpowiedź- NIE.

2. Pytanie – pakiet nr 2 poz. nr 2 – czy zamawiający dopuści kabel elektrody neutralnej o długości 5 m?

Odpowiedź- NIE.

3. Pytanie – pakiet nr 2 poz. nr 6 – czy zamawiający dopuści elektrodę neutralną silikonową z kablem o długości 4,5 m?

Odpowiedź- NIE.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 1/2017 na zakup energii elektrycznej.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie – czy dla obiektów objętych postępowaniem przetargowym będzie to pierwsza zmiana sprzedawcy?

Odpowiedź- NIE.

2. Pytanie – czy zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umowy drogą korespondencyjną?

Odpowiedź- TAK.

3. Pytanie – czy obecnie obowiązujące umowy zostały wypowiedziane? Jaki jest termin wypowiedzenia aktualnie obowiązujących umów?

Odpowiedź- Umowy wygasły z dniem 31.12.2016 r.

4. Pytanie – czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę ceny jednostkowej w przypadku wprowadzenia przez Ustawodawcę zmian ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany ustawy prawo energetyczne lub aktów wykonawczych do tej ustawy wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej?

Odpowiedź- Zamawiający wyraża zgodę na zmianę ceny jednostkowej wyłącznie w sytuacji gdy powyższe wynikać będzie wprost z powszechnie obowiązujących przepisów.

5. Pytanie – czy w przypadku braku otrzymania wskazań liczników od Operatora Systemu Dystrybucyjnego w terminie Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia faktur szacunkowych (korygowanych po otrzymaniu faktur rzeczywistych), w celu zapewnienia ciągłości przekazywania przez zamawiającego środków finansowych przeznaczonych na zakup energii elektrycznej i uniknięcia skumulowania się znacznej kwoty za energię elektryczną na rzecz Sprzedawcy?

Odpowiedź- TAK.

6. Pytanie – czy zamawiający przekaże wybranemu wykonawcy niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w pliku excel?

Odpowiedź- NIE.

7. Pytanie – czy układy pomiarowe dla taryfy Bxx są dostosowane do zasad TPA?

Odpowiedź- TAK.

8. Pytanie – Kto jest obecnym sprzedawcą energii elektrycznej?

Odpowiedź- Obecnym sprzedawcą energii elektrycznej jest ENEA Operator Spółka z o.o. Poznań.