Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 11/2018 na dostawę leków.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1
Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 1 w pozycji nr  1,2,3,4,5,8,13,14
preparatu o takim samym zastosowaniu klinicznym  w worku Viaflo z dwoma niezależnymi portami, ponieważ:
zastosowanie opakowań typu worek Viaflo może w znaczny sposób wpłynąć na zmniejszenie ilości zakażeń związanych z linią naczyniową, ponieważ w celu opróżnienia opakowanie nie wymaga odpowietrzania, czyli wyeliminowana jest droga wnikania patogenów bezpośrednio do organizmu pacjenta
redukcja zakażeń ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pacjentów, personelu oraz zmniejszenie kosztów, również tych związanych z ewentualnymi roszczeniami ze strony pacjentów
worki Viaflo pakowane są w dodatkowe zewnętrzne opakowanie, dzięki czemu są dodatkowo chronione  przed mechanicznymi uszkodzeniami i biologiczną kontaminacją
koszty utylizacji opróżnionych worków są nawet o 50% niższe, niż koszty utylizacji opróżnionych butelek
składowanie produktów w opakowaniu typu worek wymaga znacznie mniejszej powierzchni magazynowej, ponieważ taka forma opakowania zajmuje mniej miejsca?

Powyższa modyfikacja umożliwi przystąpienie do postępowania większej liczbie oferentów, co pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.
W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź-Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2
Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i najwyższej jakości produktów Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 1 w pozycji nr 6 Wody do irygacji w opakowaniu typu Pour Bottle, czyli w kwadratowej odkręcanej butelce, której szyjka zabezpieczona jest specjalnym kołnierzem zapobiegającym potoczeniu się kropli po zewnętrznej powierzchni butelki? Produkt można bezpiecznie  podgrzewać w łaźni wodnej do temperatury 65oC.
W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź- zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 3
Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i najwyższej jakości produktów Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 1 w pozycji nr 7 roztworu NaCl do irygacji w opakowaniu typu Pour Bottle, czyli w kwadratowej odkręcanej butelce, której szyjka zabezpieczona jest specjalnym kołnierzem zapobiegającym potoczeniu się kropli po zewnętrznej powierzchni butelki? Produkt można bezpiecznie  podgrzewać w łaźni wodnej do temperatury 65oC.
W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź- zgodnie z siwz.

Pytanie nr 4
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1, pozycja nr 15 dopuści płyn wieloelektrolitowy o takim samym zastosowaniu klinicznym zawierający jony Na,Cl,K, Mg, ale pozbawiony jonów wapnia (Ca),  w opakowaniu typu worek z dwoma portami?
Uzasadnienie:
Formuła pozbawiona wapnia daje możliwość zastosowania z lekami, do których wiąze się wapń i ogranicza wówczas ich skuteczność oraz daje możliwość zastosowania z preparatami krwi.
W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź- zgodnie z siwz.