Aktualności

Dofinansowanie dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach

Na podstawie złożonego wniosku do Wojewódzkiego Urzędu Pracy i jego pozytywnej ocenie przez Komitet Monitorujący Wojewódzkiego Urzędu Pracy Szpital Powiatowy w Pyrzycach otrzymał dofinansowanie w kwocie  600 000,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na realizację projektu:

„Dofinansowanie jednorazowych dodatków specjalnych dla osób wykonujących pracę na rzecz placówki medycznej w związku ze szczególnymi warunkami pracy – narażenie na zachorowanie COVID-19”.

Otrzymane środki finansowe będą stanowiły istotne wsparcie w bieżącej działalności Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

 

Pracownicze Plany Kapitałowe