Rejestracja on-line

Aktualności

Sprzęt najnowszej generacji dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach

W dniu 27.07.2022 roku  firma TMS Sp. z o.o. , która jest wyłącznym, autoryzowanym przedstawicielem firm Canon Medical Systems oraz Accuray w Polsce, dostarczyła dla Szpitala 3 aparaty USG najnowszej generacji. Środki w kwocie 600 000,00 zł na zakup aparatów Szpital Powiatowy w Pyrzycach otrzymał po złożonym wniosku z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Podziękowania kierujemy dla Pana Zbigniewa Boguckiego Wojewody Zachodniopomorskiego oraz dla Pana Starosty Pyrzyckiego Stanisława Stępnia.

Nowoczesny sprzęt diagnostyczny zapewni najwyższą jakość usług medycznych oraz podniesie poziom bezpieczeństwa naszych pacjentów. 

Ćwiczenia przeciwpożarowe w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach

W dniu 22.04.2022 roku o godz. 9.30 w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach odbyła się próbna ewakuacja w budynku Szpitala Powiatowego w Pyrzycach. Scenariusz ćwiczeń obejmował ewakuację Izby Przyjęć.

Celem ewakuacji była kontrola stopnia przygotowania do działań w sytuacji zagrożenia np. pożarem oraz nabycie przez pracowników umiejętności/nawyków reagowania podczas konieczności ewakuacji.

Próbna ewakuacja została przygotowana na podstawie wspólnych uzgodnień Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach i Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Serdeczne podziękowania za sprawne przeprowadzenie ćwiczeń kierujemy dla p.o Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach mł. bryg. Roberta Dębczaka, funkcjonariuszy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach, Ochotniczej Straży Pożarnej w Pyrzycach, Ochotniczej Straży Pożarnej w Żabowie oraz pracowników Szpitala Powiatowego w Pyrzycach .