Rejestracja on-line

Akademia zdrowia „Twoje serce – Twoim życiem”

W dniu 9 sierpnia 2022 r. na terenie Szpitala Powiatowego w Pyrzycach odbyło się podsumowanie realizacji projektu Akademia zdrowia „Twoje serce – Twoim życiem”. Celem przeprowadzonego projektu było zapobieganie oraz zmniejszanie zachorowalności na choroby związane ze stylem życia poprzez podniesienie świadomości społecznej w zakresie czynników ryzyka chorób oraz zwiększenie dostępności do świadczeń zdrowotnych i integracja społeczna. Projekt skierowany był do osób bezpośrednio zagrożonych zapadalnością na różnego rodzaju choroby oraz do ogółu populacji regionu. Odbiorcami projektu były dzieci i młodzież oraz osoby starsze i osoby niepełnosprawne. W ramach projektu została również wydana broszura informacyjna na temat oferty usług medycznych świadczonych przez lokalne placówki medyczne. Kulminacyjną częścią projektu były badania profilaktyczne i konsultacje medyczne z udziałem specjalistów z różnych dziedzin medycyny m.in. chirurgii ortopedycznej i traumatologii narządu ruchu, ginekologii i położnictwa, dietetyki klinicznej, rehabilitacji i fizjoterapii. Konsultacji i porad pacjentom udzielali również pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pyrzycach oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Szczecinie. W ramach konsultacji prowadzony był pomiar tlenku węgla w wydychanym powietrzu, pomiar ciśnienia tętniczego krwi oraz pomiar wskaźnika otyłości BMI i tkanki tłuszczowej, prezentacja narkogogli i alkogogli oraz dystrybucja materiałów edukacyjnych. Czas spędzony w szpitalu umilił pacjentom koncert Zespołu Śpiewaczego Pyrzyczanka. Podczas koncertu prowadzona była degustacja ekologicznych produktów dietetycznych oferowanych przez kuchnię Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Organizacja przedsięwzięcia odbyła się dzięki wsparciu finansowemu w ramach Programu Społecznik 2022-2024 oraz dzięki wsparciu organizacyjnemu Szpitala Powiatowego w Pyrzycach, Stowarzyszenia Nasz Szpital, Starostwa Powiatowego w Pyrzycach, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pyrzycach, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Szczecinie, Pyrzyckiego Domu Kultury.