Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 16/2019 na dostawę leków.

Pyrzyce, dnia 4.11.2019 r.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 16/2019 na dostawę leków.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania nastepującemu Wykonawcy:

  1. Aesculap Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl.

Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 1 wynosi – 35.073,00 zł

(słownie: trzydziesci pięć tysięcy siedemdziesiat trzy złote)

Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 2 wynosi – 42.795,00 zł

(słownie: czterdzieści dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych).