INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA Dotyczy: DOSTAWA MATERIAŁÓW OPERACYJNYCH.

Pyrzyce, dnia 13.09.2021 r.

Zamawiający:

Szpital Powiatowy w Pyrzycach

ul.Jana Pawła II nr 2, 74 – 200 Pyrzyce

INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

Dotyczy: DOSTAWA MATERIAŁÓW OPERACYJNYCH.

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 365.922,60 zł (brutto).

…………………………………….

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu