Ogłoszenia

Dotyczy: postępowania przetargowego nr 11/2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia publicznego dotyczącego ww postępowania następującemu Wykonawcy:

1. Zakład Aparatury Medycznej „GRYFMED” s.c. E. Twór, T. Meger, ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice.
Kwota brutto wybranej oferty za stały nadzór techniczny – 174.537,00 zł (słownie: sto siedemdziesiat cztery tysiące pięćset trzydzieści siedem złotych), kwota brutto za naprawę i konserwację sprzetu medycznego – 82,41 zł (słownie: osiemdziesiat dwa złote 41/100).

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 13/2011

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r.- Prawo zamówień publicznych, niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów rentgenowskich dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę – MEDOX Robert Łupicki ul. Polna 2B, 78-320 Połczyn-Zdrój. Czytaj dalej

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 12/2011

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r.- Prawo zamówień publicznych, niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów operacyjnych jednorazowego użytku dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę – JKT Wytwórnia Artykułów Higienicznych Sp. z o.o. Molnlycke Health Care Group ul. Zwycięstwa 17A, 15-703 Białystok. Czytaj dalej

Dotyczy: postępowania przetargowgo nr 12/2011

SPROSTOWANIE

Szpital Powiatowy w Pyrzycach jako zamawiający prosi o nie wycenianie pozycji nr 4 w pakiecie nr 3 – jednorazowe prześcieradło higieniczne 100×150 cm niebieskie. Opis ten zawarty jest w pozycji nr 6.