Ogłoszenia

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 11/2011

DOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r.- Prawo zamówień publicznych, niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach Czytaj dalej

Dotyczy: postępowania przetargowego nr 10/2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującym Wykonawcom:

1. Skamex Sp. z o.o. ul. Częstochowska 38/52, 98-121 Łódź.
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 2 – 33.874,20 zł
2. Bialmed Sp. z o.o. ul. Konopnickiej 11 a, 12-230 Biała Piska.
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 1 – 56.534,43 zł.
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 3 – 21.102,77 zł
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 4 – 17.947,21 zł
3. Medox Robert Łupicki, ul. Polna 2b, 78-320 Połczyn-Zdrój.
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 5 – 56.001,19 zł.

Dotyczy: postępowania przetargowego nr 9/2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującym Wykonawcom:

1. Biomax AMS Sp. z o.o. ul. Al. Wilanowska 87 lok. 29, 02-765 Warszawa.
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 2- elektrody – 42.648,25 zł (słownie:czterdzieści dwa tysiącesześćset czterdzieści osiem złotych 25/100).
2. Stryker Polska Sp. z o.o. ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa.
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 1- gwóźdź śródszpikowy – 65.880,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych).

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 9/2011

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r.- Prawo zamówień publicznych, niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę implantów dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach wybrano jako ofertę najkorzystniejszą Czytaj dalej