Ogłoszenia

Dotyczy: postępowania przetargowego nr 4/2011

Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującemu Wykonawcy: Czytaj dalej

Dotyczy: postępowania przetargowego nr 5/2011

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: usługę najmu i pranie bielizny szpitalnej. Czytaj dalej

Dotyczy: postępowania przetargowego nr 4/2011

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę sprzętu medycznego na aparat RTG z ramienie C. Czytaj dalej

Dotyczy: postępowania przetargowego nr 2/2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia następującym Wykonawcom: Czytaj dalej