Ogłoszenia

Dotyczy: postępowania przetargowego nr 5/2011

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: usługę najmu i pranie bielizny szpitalnej. Czytaj dalej

Dotyczy: postępowania przetargowego nr 4/2011

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę sprzętu medycznego na aparat RTG z ramienie C. Czytaj dalej

Dotyczy: postępowania przetargowego nr 2/2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia następującym Wykonawcom: Czytaj dalej

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 2/2011

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r.- Prawo zamówień publicznych, niniejszym informuję, że w prowadzonym Czytaj dalej