Ogłoszenia

Dotyczy: postępowania przetargowego nr 5/2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującemu Wykonawcy: Czytaj dalej

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 4/2010

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r.- Prawo zamówień publicznych, niniejszym informuję, Czytaj dalej

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 5/2010

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r.- Prawo zamówień publicznych, Czytaj dalej

Dotyczy: postępowania przetargowego nr 4/2010

SPROSTOWANIE – Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że w Pakiecie nr 6-ANTYBIOTYKI pozycja nr 2 jest postać leku – fiolki winno być postać leku- tabletki. Czytaj dalej