Ogłoszenia

Strona 2 z 11912345678910...203040...Ostatnie »

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 13/2018 na dostawę materiałów operacyjnych, bielizny ochronnej jednorazowej.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

1. Oferty złożyły następujące firmy:

1. oferta nr 1 – Skamex Sp. z o.o. Sp.k. ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź.

Pakiet nr 1

Kwota netto złożonej oferty – 250.034,00 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 271.353,72 zł

Termin dostawy – 1 dzień

2. oferta nr 2 – KNK Sp. z o.o. ul. Rakoniewiecka 23A, 60-111 Poznań.

Pakiet nr 3

Kwota netto złożonej oferty – 21.850,00 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 23.598,00zł

Termin dostawy – 1 dzień

Zamawiający informuje, że na pakiet nr 2-bielizna ochronna jednorazowa nie złożono żadnej ważnej oferty.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto w pakiecie nr 1 – 271.970,52 zł, w pakiecie nr 3 – 23.932,80 zł.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 12/2018 na dostawę implantów.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującemu Wykonawcy:

1. Smith&Nephew Sp. z o.o. ul. Osmańska 12, 02-823 Warszawa.

Kwota netto wybranej oferty wynosi: 126.810,00 zł
Kwota brutto wybranej oferty wynosi: 136.954,80 zł

Termin dostawy – 2 dni.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 11/2018 na dostawę leków.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującemu Wykonawcy:

1. Aesculap Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl.

Kwota netto wybranej oferty w pakiecie nr 1 – 31.178,00 zł
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 1 – 33.672,24 zł

Kwota netto wybranej oferty w pakiecie nr 2 – 37.240,00 zł
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 2 – 40.219,20 zł

Termin dostawy – 1 dzień

Strona 2 z 11912345678910...203040...Ostatnie »