Ogłoszenia

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 4/2017 na usługi pralnicze oraz rental pościeli szpitalnej i bielizny operacyjnej.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

1. Ofertę złożyła następująca firma: 1 oferta – PPUH „HYGEA” Czesław Golik ul. Szkolna 21, 64-720 Lubasz.

Kwota netto złożonej oferty – 681.840,00 zł (okres 3 lat)
Kwota brutto złożonej oferty – 838.663,20 zł (okres 3 lat)

Cena prania ponadlimitowego i szpitalnego netto za 1 kg – 3,20 zł.
Cena prania ponadlimitowego i szpitalnego brutto za 1 kg – 3,93 zł.

TERMIN ROZPATRZENIA REKLAMACJI – 1 dzień.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto w wysokości około 841.320,00 zł.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 6/2017 na dostawę środków dezynfekcyjnych.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującemu Wykonawcy:

1. Szchulke Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 132, 02-305 Warszawa.
Kwota wybranej oferty w pakiecie nr 2 – 6.264,00 zł brutto.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 8/2017 na dostawę asortymentu medycznego jednorazowego uzytku.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

  1. Wybrano jako najkorzystniejszą:

ofertę nr 1 złożoną przez firmę – Skamex Sp. z o.o. Sp. K. ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 1 brutto wynosi: 152.452,80 zł. Czytaj dalej

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 8/2017 na dostawę asortymentu medycznego jednorazowego użytku.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

1. Oferty złożyły następujące firmy: 1 oferta – Skamex Sp. z o.o. Sp.K. ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź.
PAKIET NR 1:
Kwota netto złożonej oferty – 141.160,00 zł,
Kwota brutto złożonej oferty –152.452,80 zł,

PAKIET NR 2:
kwota netto złozonej oferty – 9.900,00 zł
kwota brutto złozonej oferty – 11.472,00 zł

PAKIET NR 3:

kwota netto złozonej oferty – 36.442,00 zł
kwota brutto złozonej oferty – 39.543,96 zł

PAKIET NR 4:
kwota netto złozonej oferty – 33.380,00 zł
kwota brutto złozonej oferty – 36.050,40 zł

PAKIET NR 5:
kwota netto złozonej oferty – 28.900,00 zł
kwota brutto złozonej oferty – 31.212,00 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień.

2. Oferta nr 2 złożona przez firmę – NEOMED Barbara J. Stańczyk ul. Kajki 18, 05-501 Piaseczno.

PAKIET NR 2:
kwota netto złozonej oferty – 10.950,00 zł
kwota brutto złozonej oferty – 12.726,00 zł

PAKIET NR 4:
kwota netto złozonej oferty – 35.222,00 zł
kwota brutto złozonej oferty – 38.039,76 zł.

TERMIN DOSTAWY – 3 dni.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto na całośc przedmiotu zamówienia w wysokości około 271.375,56 zł.