Ogłoszenia

Strona 4 z 11812345678910...203040...Ostatnie »

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 10/2018 na dostawę artykułów żywnościowych.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

1. Oferty złożyły następujące firmy:

1. oferta nr 1 – „ZBOREK” Z. Kusiak, H. Kusiak Spółka Jawna Przecław 150, 72-005 Przecław.

Pakiet nr 1 – Owoce

Kwota netto złożonej oferty – 4072,80 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 4282,92 zł

Pakiet nr 2 – Warzywa

Kwota netto złożonej oferty – 35950,80 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 37802,07 zł

Pakiet nr 3 – Ziemniaki

Kwota netto złożonej oferty – 25926,72 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 27223,06 zł

Termin załatwienia reklamacji – w tym samym dniu roboczym

2. oferta nr 2 – Handel Hurtowy Dariusz Łukasiewicz ul. Myśliborska 1a, 66-432 Baczyna.

Pakiet nr 1 – Owoce

Kwota netto złożonej oferty – 4363,20 zł
Kwota brutto złożonej oferty –4588,20 zł

Pakiet nr 2 – Warzywa

Kwota netto złożonej oferty – 37414,20 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 39349,71 zł

Pakiet nr 3 – ziemniaki

Kwota netto złożonej oferty – 29472,00 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 30945,60 zł

Termin załatwienia reklamacji – w tym samym dniu roboczym.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto w pakiecie nr 1 w wysokości około 7537,56 zł, w pakiecie nr 2 w wysokości około 36623,43 zł, w pakiecie nr 3 w wysokości około 31701,60 zł.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 8/2018 na dostawę artykułów żywnościowych.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującemu Wykonawcy:

1. „MADAR” Dariusz Wartal. ul. Floriana Krygiera 1, 71-001 Szczecin.

Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 4 wynosi – 137.222,82 zł
(słownie: sto trzydzieści siedem tysięcy dwieście dwadzieścia dwa złote 82/100).

Jednocześnie zamawiający informuje, że na pakiet nr 1,2,3,5 nie wpłynęły żadne ważne oferty.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 9/2018 na dostawę leków.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach jako Zamawiający informuje, że odrzuca ofertę w pakiecie nr 1-antybiotyki złożoną przez firmę Neuca S.A. ul. Szosa Bydgoska 58 z siedzibą w Toruniu zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 – treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Firma Neuca S.A. z siedzibą w Toruniu w pakiecie nr 1 pozycja nr 1 zaoferowała produkt o nazwie Taromentin, który zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego nie posiada trwałości przygotowanego roztworu co najmniej 3 godziny w temperaturze pokojowej, a taki wymóg został postawiony przez Zamawiającego w odpowiedziach z dnia 31.07.2018 r, które stanowią integralną część SIWZ. Ponadto, Wykonawca Neuca S.A z siedzibą w Toruniu w pakiecie nr 1 pozycja nr 1 zaoferował niezgodną z SIWZ ilość produktu.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 9/2018 na dostawę leków.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

1. Oferty złożyły następujące firmy:

1. oferta nr 1 – Asclepios S.A. ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław.

Pakiet nr 2

Kwota netto złożonej oferty – 31.742,15 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 34.281,52 zł

Termin dostawy – 1 dzień.

2. oferta nr 2 – Lek S.A. ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków.

Pakiet nr 1

Kwota netto złożonej oferty – 46.911,00 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 50.663,88 zł Czytaj dalej

Strona 4 z 11812345678910...203040...Ostatnie »