Rejestracja on-line

Ogłoszenia

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 6/2019 na dostawę artykułów medycznych jednorazowego uzytku oraz materiału szewnego.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania nastepującym Wykonawcom:

1. Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń.
Pakiet nr 3a- kwota brutto wybranej oferty – 24.265,35 zł

2. Bialmed Sp. z o.o. ul. płk. Leona Silickiego 1, 12-200 Pisz.
Pakiet nr 3 – kwota brutto wybranej oferty – 82.629,61 zł

3. MEDOX Robert Łupicki ul. Młyńska 11c, 78-320 Połczyn Zdrój.
Pakiet nr 1 – kwota brutto wybranej oferty – 20.079,51 zł
Pakiet nr 2 – kwota brutto wybranej oferty – 7.724,16 zł

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 6/2019 na dostawę artykułów medycznych jednorazowego użytku oraz materiału szewnego.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

  1. Wybrano jako najkorzystniejszą:

ofertę nr 3 złożoną przez firmę – Toruńskie Zakłądy Materiałów Opatrunkowych S.A. ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń. Czytaj dalej

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 6/2019 na dostawę ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UZYTKU ORAZ MATERIAŁU SZEWNEGO.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

1. Oferty złożyły następujące firmy:

1. oferta nr 1 – „POLMIL” Sp. z o.o. S.K.A. ul. Przemysłowa 8B, 85-758 Bydgoszcz.

Pakiet nr 2

Kwota netto złożonej oferty – 8.568,00 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 9.268,74 zł

Termin dostawy – 1 dzień. Czytaj dalej

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 5/2019 na dostawę leków.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postepowania następującym Wykonawcom:

I. Wybrano jako najkorzystniejszą:
ofertę nr 1 złożoną przez firmę – Skamex Sp. z o.o Sp.K. ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź.
Cena wybranej oferty w pakiecie nr 2 netto wynosi: 31.040,90 zł
Cena wybranej oferty w pakiecie nr 2 brutto wynosi: 33.524,17 zł.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 3 netto wynosi: 10.331,00 zł
Cena wybranej oferty w pakiecie nr 3 brutto wynosi: 11.157,48 zł

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 4 netto wynosi: 65.921,70 zł
Cena wybranej oferty w pakiecie nr 4 brutto wynosi: 71.195,44 zł

ofertę nr 2 złożoną przez firmę – Salus International Sp. z o.o. ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice.
Cena wybranej oferty w pakiecie nr 1 netto wynosi: 30.151,64 zł
Cena wybranej oferty w pakiecie nr 1 brutto wynosi: 32.563,78 zł

ofertę nr 3 złożoną przez firmę – Tuttomed Farmacja Sp. z o.o. Os. Czecha 130/8, 61-292 Poznań.
Cena wybranej oferty w pakiecie nr 5 netto wynosi: 4.927,14 zł
Cena wybranej oferty w pakiecie nr 5 brutto wynosi: 5.321,32 zł

ofertę nr 4 złożoną przez firmę – Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych Dystrybucja Szczecin Sp. z o.o. ul. Rapackiego 2, 71-467 Szczecin.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 7 netto wynosi: 76.416,00 zł
Cena wybranej oferty w pakiecie nr 7 brutto wynosi: 82.529,28 zł

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 8 netto wynosi: 148.199,40 zł
Cena wybranej oferty w pakiecie nr 8 brutto wynosi: 160.055,35 zł