Przetargi

Strona 4 z 9112345678910...203040...Ostatnie »

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 7/2020.

Pyrzyce, dnia 29.05.2020r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 7/2020.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

 

Pakiet 4, poz. 24,32-34

Czy zamawiający wydzieli poz. 24,32-34 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź- NIE.

Pakiet 4, poz. 32

Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra igłą biorcza dwukanałową, trójpłaszczyznową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS – odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką – przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przeźroczystego PVC 55 mm , z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu – łącznik LUER-LOCK z osłonką – opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia – sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm, sterylizacja EO?

Odpowiedź- Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 4, poz. 32-33

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

Odpowiedź- Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 4, poz. 32

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź- Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 4, poz. 32-33

Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.

Odpowiedź- Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 4, poz. 33

Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, Filtr 200µm, 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, przyrząd posiada ostra igła biorcza dwukanałowa, trójpłaszczyznowo ścięta, wykonana ze wzmocnionego ABS, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany czerwoną klapką, przezroczysta komora kroplowa z filtrem z PCV, dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przeźroczystej ,rolkowy regulator przepływu, łącznik LUER-LOCK z osłonką, zaczep na dren, dren o długości 150 cm, opakowanie jednostkowe typu blister papier –folia, sterylizowany tlenkiem etylenu objętość komory kroplowej – 12,37 cm3, powierzchnia komory 36,52 cm2, powierzchnia filtrująca ok. 16,34 cm2 ( objętość 3,69 cm3), sterylizacja EO?

Odpowiedź- Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 4, poz. 33

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z zaczepem na zacisku rolkowym, bez miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź- Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 4, poz. 24,34

Czy zamawiający dopuści z jednostronną czytelną i niezmywalną skalą pomiarową?

Odpowiedź- Zgodnie z SIWZ.

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę „ artykułów medycznych jednorazowego użytku oraz materiału szewnego”. Numer postępowania: 7/2020

Pyrzyce, dnia 29.05.2020 r.

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę artykułów medycznych jednorazowego użytku oraz materiału szewnego”.

Numer postępowania: 7/2020

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postepowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

Pytania dot. przedmiotu zamówienia:

Pakiet nr 5: Czy Zamawiający wymaga produktu, który posiada informację o kierunku otwierania od strony papieru i od strony folii, co jest ułatwieniem dla użytkownika? Przy otwieraniu obojętnie jak chwyci opakowanie, to kierunek otwierania będzie widoczny.

Odpowiedź- TAK.

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 5/2020 na usługi pralnicze oraz rental pościeli szpitalnej i bielizny operacyjnej.

Pyrzyce, dnia 28.05.2020 r.

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 5/2020 na usługi pralnicze oraz rental pościeli szpitalnej i bielizny operacyjnej.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

  1. Oferty złożyły następujące firmy:

    1. Oferta nr 1 –Przessiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „HYGEA” Czesław Golik, ul. Szkolna 21, 64-720 Lubasz.

Pościel Szpitalna

Kwota netto złożonej oferty na okres 3 lat – 454.723,20 zł

Kwota brutto złożonej oferty na okres 3 lat – 559.309,54 zł

Bielizna operacyjna

Kwota netto złożonej oferty na okres 3 lat – 303.148,80 zł

Kwota brutto złożonej oferty na okres 3 lat – 372.873,02 zł

Wartość miesięczna netto za 1 kg prania – 3,80 zł

Wartość miesięczna brutto za 1 kg prania – 4,67 zł

2. TERMIN ROZPATRZENIA REKLAMACJI – 1 dzień

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia szacunkową kwotę brutto w wysokości około 1.173.420,00 zł (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwadzieścia złotych).

Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów medycznych jednorazowego użytku oraz materiału szewnego

Pyrzyce, dnia 28.05.2020 r.

Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów medycznych jednorazowego użytku oraz materiału szewnego.

Znak sprawy: 7/2020

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

Dot. zapisów SIWZ

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp, jeśli Wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

Odpowiedź- TAK.

Pakiet nr 1, poz. 40, 42

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 48 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź- TAK.

Pakiet nr 2, poz. 13

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 39 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź- TAK.

Pakiet nr 2, poz. 20

Czy Zamawiający dopuści nitkę o długości 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź- TAK.

Pakiet nr 2, poz. 30

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 37 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź- TAK.

Strona 4 z 9112345678910...203040...Ostatnie »