Przetargi

Strona 5 z 5712345678910...203040...Ostatnie »

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 14/2018

Zamawiający: Szpital Powiatowy , ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce ogłasza przetarg nieograniczony Nr 14/2018 na :

„DOSTAWĘ LEKÓW DO APTEKI SZPITALA POWIATOWEGO W PYRZYCACH”

Pracownikami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

1. Sara Tomaszewska-Pawłowska – Technik farmaceuta 91 5702573 wew.279
2. Tadeusz Kaczmarek- Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych 91 5702573 wew. 266.

Kryterium oceny ofert:

-cena – 60 %
-termin dostawy – 40%

Miejsce składania ofert – Szpital Powiatowy w Pyrzycach
Termin składania ofert – 8.01.2019 rok godzina 10.30.
Termin otwarcia ofert – 8.01.2019 rok godzina 11°°.
Termin związania ofertą 60 dni od daty otwarcia ofert- 8.03.2019rok.
Wpłata wadium – do dnia 8.01.2019 r.

Ogłoszenie o postępowaniu przetargowym jest udostępnione na stronie https://simap.europa.eu nr ogłoszenia w Dz.Urz. UE – 2018/S 231-529003.
SIWZ wraz z wszystkimi załącznikami znajduje się po adresem: https://platformazakupowa.pl

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 13/2018

Zamawiający: Szpital Powiatowy, ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce
ogłasza przetarg nieograniczony nr 13/2018 na dostawę:
„materiałów operacyjnych i bielizny ochronnej jednorazowej”.

Termin realizacji zamówienia: około 12 miesięcy.
Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z wszystkimi załącznikami będzie udostępniony na stronie internetowej szpitala – www.szpital.pyrzyce.net.pl.
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
1. Tadeusz Kaczmarek – kierownik działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych tel. (091) 5702-573 wew. 266.
2. Olczak Danuta – Oddziałowa Bloku Operacyjnego tel. (091) 5702-573 wew. 219
Kryterium oceny ofert:
cena – 60%
termin dostawy – 40%
Miejsce składania ofert – Szpital Powiatowy w Pyrzycach-sekretariat.
Termin składania ofert – do 9.10.2018 r. do godziny 10.30.
Otwarcie ofert w dniu – 9.10.2018 r. godzina 11°°.
Termin związania ofertą 30 dni od terminu składania ofert tj. do 7.11.2018 r.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymagania określone w opisie istotnych warunków zamówienia. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków na zasadzie spełnia/nie spełnia.

UMOWA-projekt-materiały operacyjne

zalacznik 3- mat. oper.

załączni, nr 8 – Oświadczenie-RODO-dostawa mat. ope.

Załącznik nr 1 do SIWZ-materiały operacyjne

załącznik nr 5 – oswiadczenie należy nie należy do gr. kapitałowej

załącznik nr 6 -oświadczenie art. 24 ust. 1-mat. oper.

załącznik nr 7-mat. oper.

RODO-dostawa mat. op.

SZPITAL POWIATOWY- SIWZ-materiały ooeracyjne

Pakiet nr 1 – materiały operacyjne

PPAKIET NR 2- Bielizna ochronna jednorazowa

PAKIET NR 3 -materiały operacyjne.xls

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONY NR 12/2018

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 12/2018 na dostawę:
„implantów dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”.

Termin realizacji zamówienia: około 12 miesięcy.

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z wszystkimi załącznikami będzie udostępniony na stronie internetowej Szpitala www.szpital.pyrzyce.net.pl
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów są:
1. Olczak Danuta- Oddziałowa Bloku operacyjnego.
2. Tadeusz Kaczmarek- Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych.
Kryterium oceny ofert:
1. Cena – 80 %
2. Termin dostawy – 20 %
Miejsce składania ofert- Szpital Powiatowy w Pyrzycach- sekretariat.
Termin składania ofert- 20.09.2018 r. godz. 10.30.
Termin otwarcia ofert – 20.09.2018 r. godz. 11°°.
Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert- 19.10.2018 r. Czytaj dalej

Strona 5 z 5712345678910...203040...Ostatnie »