Przetargi

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego nr 9/21 na dostawę implantów, osprzęt do diatermii, siatki przepuklinowe dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Pyrzyce, dnia 05.10.2021 r.

Zamawiający:

Szpital Powiatowy w Pyrzycach

ul. Jana Pawła II 2

74-200 Pyrzyce

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego nr 9/21 na dostawę implantów, osprzęt do diatermii, siatki przepuklinowe dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

Numer oferty

Wykonawca

Cena

1.

Linvatec Polska Sp. z o.o.

ul. Jutrzenki 118

02-230 Warszawa

PAKIET NR 2

Kwota netto – 65.430,00 zł

Kwota brutto – 70.664,40 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień

2.

EMED Sp. z o.o. Sp.K.

ul. Ryżowa 69A

05-816 Opacz Kolonia

PAKIET NR 3

Kwota netto – 31.497,00 zł

Kwota brutto – 34.016,76 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień

3.

Zimmer Biomet Polska Sp. z o.o.

ul. Płowiecka 75

04-501 Warszawa

PAKIET NR 1

Kwota netto – 891.460,00 zł

Kwota brutto – 962.776,80 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień

……05.10.2021 r.……………………………….

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu

Dotyczy: przetarg nr 9/21 na dostawę implantów, elektrod, osprzęt do diatermii, siatki przepuklinowe.

Pyrzyce, dnia 05.10.2021 r.

Zamawiający:

Szpital Powiatowy w Pyrzycach

ul. Jana Pawła II 2

74-200 Pyrzyce

INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

Dotyczy: przetarg nr 9/21 na dostawę implantów, elektrod, osprzęt do diatermii, siatki przepuklinowe.

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 1.374.885,12 zł (słownie: jeden milion trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt pięć złotych 12/100)(brutto).

……5.10.2021 r.……………………………….

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu

 

Dotyczy: postępowania nr 11/21.

Pyrzyce, dnia 5.10.2021 r.

Dotyczy: postępowania nr 11/21.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

 1. Pytanie – dotyczy pakietu nr 1 pozycja 5- w pakiecie nr 1 Zamawiający wyspecyfikował w pozycji 4 i 5 ten sam produkt. Prosimy o doprecyzowanie jakiego produktu oczekuje Zamawiający w pakiecie nr 1 w pozycji nr 5?

Odpowiedź- pozycja nr 4 dotyczy diety normokalorycznej, pozycja nr 5 dotyczy diety hiperkalorycznej.

Dotyczy: postępowanie nr 11/21.

Pyrzyce, dnia 04.10.2021 r.

Dotyczy: postępowanie nr 11/21.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

Dotyczy pakietów

Pytanie 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie, fiolki na ampułki lub ampułko-strzykawki i odwrotnie?

Odpowiedź- TAK.

Pytanie 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wielkości opakowań (tabletek, ampułek, kilogramów itp.)? Jeśli tak to prosimy o podanie w jaki sposób przeliczyć ilość opakowań handlowych ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?

Odpowiedź- Tak wyraża zgodę o ile opakowanie o innej pojemności nie przekracza dwukrotności opakowania podanego w pakiecie. Zaokrąglić w górę.

Pytanie 3 – Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp.), niż umieszczone w SIWZ; a także w przypadku, gdy wycena innych opakowań leków spełniających właściwości terapeutyczne jest korzystniejsza pod względem ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?

Odpowiedź- Podać pełne ilości opakowań zaokrąglając w góre.

Pytanie 4 – Zwracamy się z prośbą o określenie w jaki sposób postąpić w przypadku zaprzestania lub braku produkcji danego preparatu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ostatniej ceny i informacji pod pakietem?

Odpowiedź- wycenić i wpisać informację pod pakietem.

Pytanie 5 – Czy Zamawiający dopuści wycenę leku za opakowanie a nie za sztukę/ kilogram (Zgodnie z prawem Farmaceutycznym nie ma możliwości zakupu leku w innej formie niż dostępne na rynku opakowanie handlowe) w pozycjach gdzie w SIWZ występują sztuki lub mg?

Jeśli nie, to czy Zamawiający zgodzi się na podanie cen jednostkowych za sztukę, mg, ml etc netto i brutto z dokładnością do 4 miejsc po przecinku?

Odpowiedź- Zamawiający wyraża zgodę na wycenę opakowania.

Pytanie 6 – Czy Zamawiający dopuszcza wycenę preparatów dostępnych na jednorazowe zezwolenie MZ.? W sytuacji jeśli aktualnie tylko takie jest dostępne.

Odpowiedź- Dopuszcza.

Pytanie 7 – dotyczy pakietu nr 4 pozycja nr 34 – czy zamawiający – mając na względzie bezpieczeństwo pacjentów – wymaga, aby oferowany produkt (zawierający antybiotyk) posiadał rejestrację jako produkt leczniczy (lek)>

Odpowiedź-Wymaga.

Pytanie 8 – dotyczy pakietu nr 4 pozycja nr 34 – czy zamawiający wymaga, aby oferowany produkt posiadał zarejestrowane wskazania w leczeniu i zapobieganiu zakażeń kości oraz tkanek miękkich?

Odpowiedź-Wymaga.

Pytanie 9 – do § 4 ust. 2 projektowanych postanowień umowy prosimy o dodanie:”… jednak na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.”

Odpowiedź- TAK.

Pytanie 10 – do § 5 ust. 5 projektowanych postanowień umowy o dopisanie:”… Dostawy produktów z krótszym terminem ważności są możliwe w wyjątkowych przypadkach i do ich realizacji każdorazowo konieczna jest zgoda Zamawiającego.”

Odpowiedź- NIE.

Pytanie 11 – czy w przypadku podwyższenia urzędowej ceny zbytu nabywanego produktu Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę cen na wyższe, zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków (…)?

Odpowiedź-TAK.

 1. Dotyczy pakiet 4 pozycja 16, czy Zamawiający dopuści wycenę leku w postaci kaps.o zmod.uwaln.,30 szt,bl(3×10) w ilości 7 opakowań?

Odpowiedź-Dopuszcza.

 1. Dotyczy pakiet 4 pozycja 33, prosimy o doprecyzowanie wielkości gąbki.

Odpowiedź-wielkość 10×10 cm.

 1. Dotyczy pakiet 5 pozycja 14, czy Zamawiający dopuści wycenę leku pakowanego w blistry ?

Odpowiedź- Zamawiający dopuszcza.

 1. Dotyczy pakiet 5 pozycja 21, CZY Zamawiający dopuści zamianę postaci z maści do oczy na żel do oczu (Corneregel, 50 mg/g, żel do oczu, 5 g)?

Odpowiedź- Zamawiający dopuszcza.

 1. Dotyczy pakiet 5 pozycja 22, czy Zamawiający dopuści wycenę Lacrimal Natura Plus, krople do oczu, 10 ml ?

Odpowiedź- Zamawiający dopuszcza.

 1. Dotyczy pakiet 5 pozycja 14, czy Zamawiający dopuści wycenę leku w blistrach?

Odpowiedź- Zamawiający dopuszcza.

 1. Dotyczy pakiet 5 pozycja 17,20,23,26,27,29,31,31,33, czy Zamawiający dopuści wycenę leku w postaci tabletki powlekanej?

Odpowiedź- Zamawiający dopuszcza.

 1. Dotyczy pakiet 5 pozycja 25, czy Zamawiający dopuści wycenę Xarelto, 10 mg, tabl.powl., 30 szt,bl(PCW/PVDC/Alu) w ilości 17 opakowań ?

Odpowiedź- Zamawiający dopuszcza.

 1. Dotyczy pakiet 5 pozycja 24, czy Zamawiający dopuści zamianę ampułki na fiolkę – obecnie dostępna jest tylko taka postać ?

Odpowiedź- Zamawiający dopuszcza.

 1. Dotyczy pakiet 5 pozycja 44, czy Zamawiający dopuści wycenę Tiopental Panpharma,1 g, prosz.d/sp.roztw.d/wstrz.,10 fiol w ilości 125 opakowań?

Odpowiedź- prosimy o wycenę 50 rolek- 5 op. po 10 fiolek.

 1. Dotyczy pakiet 7 pozycja 5, czy Zamawiający dopuści wycenę leku w postaci kapsułki?

Odpowiedź- Zamawiający dopuszcza.

 1. Dotyczy pakiet 7 pozycja 6,8,9,czy Zamawiający dopuści wycenę leku w postaci tabletki powlekanej?

Odpowiedź- Zamawiający dopuszcza.

 1. Dotyczy pakiet 7 pozycja 13 i 14 czy Zamawiający dopuści wycenę leku na jednorazowe pozwolenie MZ( brak dostępności Unasynu)

Odpowiedź- Zamawiający dopuszcza.

 1. Dotyczy pakietu nr 5 poz. 35. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu Metronidazol 0.5% ,roztw.do infuz.,100 ml w opakowaniu x 40 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?/W związku z tym, że Zamawiający wymaga zaoferowania produktu Metronidazole 0,5% 100 ml RTU, czy tym samym oczekuje zaoferowania produktu leczniczego w postaci farmaceutycznej „roztwór do infuzji”, do podania w postaci powolnej infuzji dożylnej, które jest jedynym bezpiecznym sposobem podania metronidazolu dożylnego zarówno u dorosłych i dzieci zgodnie z wytycznymi podawania tego antybiotyku, oraz która jako jedyna jest zgodna z innymi zarejestrowanymi w procedurach unijnych postaciami farmaceutycznymi metronidazolu do podania dożylnego?

Odpowiedź- Zamawiający wyraża zgodę na wycenę w opakowaniu po 40 szt.. Zamawiający wymaga aby produkt leczniczy był zgodny z wytycznymi podawania tego antybiotyku.

 1. Dotyczy pakietu nr 5 poz. 24. Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu Leczniczego, preparat Meropenem posiadał stabilność gotowego roztworu do infuzji rozpuszczonego w NaCl 0,9%: 3 godziny w temperaturze 15-25°C i 24 godziny w temperaturze 2-8°C, a w przypadku rozpuszczenia produktu w glukozie 5%: 1 godz w temp. 25ºC i 8 godzin w temp. 2-8ºC, co pozwoli na bezpieczne przeprowadzenie infuzji dożylnej?

Odpowiedź- Zamawiający wymaga.

 1. Czy Zamawiający zezwala na wycenę leków w opakowaniu zawierającym inną ilość sztuk (np. tabletek, kapsułek, ampułek, fiolek) niż podana przez Zamawiającego, a ilość opakowań odpowiednio przeliczyć tak, aby liczba sztuk była zgodna z SIWZ? Umożliwi to złożenie oferty atrakcyjniejszej pod względem ekonomicznym.

Odpowiedź- Zamawiający zezwala o ile opakowanie nie przekracza 3-krotności opakowania podanego przez zamawiającego.

 1. Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych
  w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp.), niż umieszczone w SIWZ (czy podawać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?

Odpowiedź- przeliczyć z zaokrągleniem w górę.

 1. Czy w przypadku, jeżeli żądany przez Zamawiającego lek nie jest już produkowany lub jest tymczasowy brak produkcji a nie ma innego leku równoważnego, którym można by go zastąpić należy wycenić ten lek podając ostatnią cenę sprzedaży oraz uwagę o jego braku czy nie wyceniać go wcale?

Odpowiedź- wycenić i podać informację pod pakietem.

 1. Czy Zamawiający dopuści wycenę leku za opakowanie a nie za sztukę (zgodnie z Prawem Farmaceutycznym nie ma możliwości zakupu leku w innej formie niż dostępne na rynku opakowanie handlowe) w pozycjach gdzie w SIWZ występują sztuki lub mg? Jeśli nie, to czy Zamawiający zgodzi się na podanie cen jednostkowych za sztukę, mg, ml etc netto i brutto z dokładnością do 4 miejsc po przecinku?

Odpowiedź- Zamawiający dopuszcza.

 1. Czy z uwagi na fakt, iż na rynku są zarejestrowane różne postaci leku, pod tą samą nazwą międzynarodową, Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę w przedmiocie zamówienia występującej postaci doustnej leku w obrębie tej samej drogi podania np.: tabl. powl.-tabl.; tabl.-kaps. tabl.-drażetki, tabletki o przedłużonym uwalnianiu-tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu i odwrotnie)?

Odpowiedź- TAK.

 1. Czy z uwagi na fakt, iż na rynku są zarejestrowane różne postaci leku, pod tą samą nazwą międzynarodową, Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę w przedmiocie zamówienia występującej postaci injekcyjnej leku w obrębie tej samej drogi podania np.: amp.-fiol.; fiol.-amp-strz ampułki-pojemniki, flakony-butelki, pojemniki-Kabipac(Kabiclear) i odwrotnie?

Odpowiedź- TAK.

 1. Dotyczy pakietu nr 5 pozycja 44 (Thiopental) – Jako dystrybutor jedynego zarejestrowanego i dopuszczonego do obrotu leku proszę o wydzielenie pozycji i utworzenie osobnego zadania. Jednocześnie proszę o możliwość zaoferowania produktu pakowanego w opakowaniu x 10 fiolek w ogólnej ilości 125 opakowań.

Odpowiedź- Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji z pakietu. Prosimy o wycenę 5 op. po 10 fiolek.

 1. Pakiet nr 11 pozycja nr 5 – czy zamawiający dopuści spodnie długie do kolonoskopii w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź – TAK.