Przetargi

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONY NR 2/2017

amawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 2/2017 na dostawę:
„implantów dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”.

Termin realizacji zamówienia: około 12 miesięcy do czasu wyczerpania kwoty zawartej w umowie.

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z wszystkimi załącznikami będzie udostępniony na stronie internetowej Szpitala www.szpital.pyrzyce.net.pl
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów są:
1. Olczak Danuta- Oddziałowa Bloku operacyjnego.
2. Tadeusz Kaczmarek- Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych.
Kryterium oceny ofert:
1. Cena – 90 %
2. Termin dostawy – 10 %
Miejsce składania ofert- Szpital Powiatowy w Pyrzycach- sekretariat.
Termin składania ofert- 14.02.2017 r. godz. 10.30.
Termin otwarcia ofert – 14.02.2017 r. godz. 11°°.
Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert- 15.03.2017 r.
Wpłata wadium – 14.02.2017 r.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków na zasadzie spełnia/nie spełnia.

pakiet nr 3 – Klipsy tytanowe

PAKIET nr 1 – implanty i narzędzia do zespoleń kości

załącznik nr 7

załącznik nr 6 -oświadczenie art. 24 ust. 1

załącznik nr 5 – oswiadczenie należy nie należy do gr. kapitałowej

Załącznik nr 1 do SIW1-implanty

zalacznik 3

załącznik nr 7

załącznik nr 6 -oświadczenie art. 24 ust. 1

załącznik nr 5 – oswiadczenie należy nie należy do gr. kapitałowej

umowa-projekt implanty

PAKIET nr 2 – osprzęt do diatermii

PAKIET nr 4 – implanty i narzędzia artroskopowe

SZPITAL POWIATOWY- SIWZ-implanty

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 1/2017

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 1/2017 na:
„Zakup energii elektrycznej”

Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy.
Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z wszystkimi załącznikami będzie udostępniony na stronie internetowej Szpitala www.szpital.pyrzyce.net.pl
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów są:
1. Marian Kukuła – Kierownik Działu Gospodarczo-Technicznego
2. Tadeusz Kaczmarek- Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych.
Kryterium oceny ofert:

1. Cena – 100 %

Miejsce składania ofert- Szpital Powiatowy w Pyrzycach- sekretariat.
Termin składania ofert- 18.01.2017 r. godz. 10.30.
Termin otwarcia ofert – 18.01.2017 r. godz. 11°°.
Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert- 16.02.2017 r.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków na zasadzie spełnia/nie spełnia.

umowa-energia

zalacznik-3-energia

zalacznik-nr-1-energia

zalacznik-nr-5-oswiadczenie-nalezy-nie-nalezy-do-gr-kapitalowej-energia

zalacznik-nr-6-energia

zalacznik-nr-7-energia

formularz-ofertowy-zalacznik-nr-2-energia

siws-energia-szpital

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 18/2016.

Zamawiający: Szpital Powiatowy , ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce ogłasza przetarg nieograniczony Nr 18/2016 na :

„DOSTAWĘ LEKÓW DO APTEKI SZPITALA POWIATOWEGO W PYRZYCACH”

Pracownikami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

1. Mordas Grażyna – Kierownik Apteki.
2. Tadeusz Kaczmarek- Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych.

Kryterium oceny ofert:

-cena – 60 %
-termin dostawy – 40%

Miejsce składania ofert – Szpital Powiatowy w Pyrzycach- sekretariat.
Termin składania ofert – 04.01.2017 rok godzina 10.30.
Termin otwarcia ofert – 04.01.2017 rok godzina 11°°.
Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert- 02.02.2017 rok.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy-prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymagania określone w opisie SIWZ.

SIWZ wraz z załącznikami będzie udostępniona na stronie internetowej Szpitala
www.szpital.pyrzyce.net.pl

pakiet-nr-1-antybiotyki

pakiet-nr-2-azot-ciekly

pakiet-nr-3-leki-rozne

pakiet-nr-4-heparyny-drobnoczasteczkowe-enoxaparin-sodium

pakiet-nr-5-plastry

pakiet-nr-6-gipsy

pakiet-nr-7-opatrunki-jalowe

pakiet-nr-8-leki-kardiologiczne

pakiet-nr-9-leki-rozne-ii

szpital-powiatowy-siwz-apteka

umowa-dostawa-lekow

zalacznik-3-leki

zalacznik-nr-1-do-siwz-oferta-apteka

zalacznik-nr-5-apteka

zalacznik-nr-6-oswiadczenie-nalezy-nie-nalezy-do-gr-kapitalowej-apteka

oswiadczenie-o-obowiazku-podatkowym-leki

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 17/2016

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 17/2016 na:
„Zakup energii elektrycznej”

Termin realizacji zamówienia: 36 miesięcy.
Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z wszystkimi załącznikami będzie udostępniony na stronie internetowej Szpitala www.szpital.pyrzyce.net.pl
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów są:
1. Marian Kukuła – Kierownik Działu Gospodarczo-Technicznego
2. Tadeusz Kaczmarek- Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych.
Kryterium oceny ofert:

1. Cena – 100 %

Miejsce składania ofert- Szpital Powiatowy w Pyrzycach- sekretariat.
Termin składania ofert- 13.12.2016 r. godz. 10.30.
Termin otwarcia ofert – 13.12.2016 r. godz. 11°°.
Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert- 11.01.2017 r.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków na zasadzie spełnia/nie spełnia.

formularz-ofertowy-zalacznik-nr-2-energia

siws-energia-szpital

umowa-energia

zalacznik-3-energia

zalacznik-nr-1-energia

zalacznik-nr-5-oswiadczenie-nalezy-nie-nalezy-do-gr-kapitalowej-energia

zalacznik-nr-6-energia

zalacznik-nr-7-energia