Pytania i odpowiedzi

Dotyczy: postepowanie przetargowe nr 6/2017 na dostawę środków dezynfekcyjnych.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapoytania ze strony Wykonawców dotyczace ww postepowania. W związku z powyższym udzielamy nastepujących odpowiedzi:

Pytanie 1 dot. pakietu nr 1, poz. 15
Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji chusteczki na bazie nadtlenku wodoru, działające na B, F, Tbc, V (Adeno) w czasie do 5 minut, Polio w czasie do 30 minut w opakowaniu 100 sztuk ? Wg wiedzy Oferenta wymagane przez Zamawiającego chusteczki wykazują działanie na wirus Polio w czasie 30 minut.

Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SIWZ.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 6/2017 na dostawę środków dezynfekcyjnych.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie – dotyczay pakiet nr 1 pozycja nr 5 – czy zamawiający dopuści w w/w pozycji preparat w opakowaniu 5 l z przeliczeniem wymaganych ilości tj. 84 opakowania a´5l?

Odpowiedź- Zamawiający dopuszcza preparat w opakowaniu 5l w ilości 70 szt.

Dotyczy: postepowanie przetargowe nr 6/2017 na dostawę środków dezynfekcyjnych.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie – dotyczy pakiet nr 1 pozycja nr 6- zwracamy się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie preparatu Skinsan Scrub N w opakowaniach 5 l zamiast 6 l z odpowiednim przeliczeniem opakowań.

Odpowiedź- TAK.

Dotyczy postępowania: Dostawa środków dezynfekcyjnych ZNAK: 6/2017

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postepowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

Pak. 1 poz. 3
Czy Zamawiający dopuści bezbarwny preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry pacjenta przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów itp. Preparat gotowy do użycia, zawierający 1-propanol, 2-propanol, 2-difenylol oraz nadtlenek wodoru. Nie zawierający jodu i jego pochodnych, chlorheksydyny, związków amoniowych. Spektrum działania: B (w tym MRSA), F (w tym dermatofity), Tbc, V (HIV, HBV, rotawirus, adenowirus, herpes simplex, wirus grypy azjatyckiej) w opakowaniach 250ml z odpowiednim przeliczeniem ilości i 1l. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o merytoryczne uzasadnienie.
Odpowiedź – zamawiający wymaga preparatu zgodnie z SIWZ. Czytaj dalej