Dotyczy: postępowania przetargowego nr 14/2018 na dostawę leków.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postepowania. W związku z powyzszym udzielamy nastepujących odpowiedzi:

1. Pytanie – dotyczy pakietu nr 1 pozycja nr 16-czy ze względu na podanie w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własnej kosmetyku będącej zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego producenta, zamawiający dopuści równoważny produkt konkurencyjny Zino.Dr.Zasypka?

Odpowiedź – NIE.

2. Pytanie – dotyczy pakietu nr 1 pozycja nr 116 – czy ze względu na podanie w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własnej kosmetyku będącej zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego producenta, zamawiający dopuści równoważny produkt konkurencyjny Zino.Dr.A?

Odpowiedź- NIE.

3. Pytanie – dotyczy pakietu nr 2 pozycja nr 123 – czy zamawiający dopuści zaoferowanie równoważnego produktu SURMEDI – igieł kompatybilnych ze wszystkimi dostępnymi na rynku polskim wstrzkiwaczami insulinowymi typu PEN (kompatybilność potwierdzona stosownym certyfikatem), konfekcjonowanego w opakowaniach po 100 szt?

Odpowiedź- NIE.

4. Pytanie – dotyczy pakietu nr 2 pozycja nr 136 oraz pakietu nr 3 pozycja nr 5 – czy zamawiający dopuści zaoferowanie równoważnego produktu FepaDr. W którego skład wchodzi 150 mg. L-asparaginianu L-ornityny oraz 35 mg. Choliny?

Odpowiedź- NIE.