Dotyczy: postępowania przetargowego nr 13/2018 na dostawę materiałów operacyjnych i bielizny ochronnej jednorazowej.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie – pakiet nr 1 pozycja nr 25- prosimy zamawiającego o dopuszczenie osłony foliowej z gumką 72×60 cm zamiast 70×60 cm.

Odpowiedź- TAK.