Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 12/2018 na dostawę implantów.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującemu Wykonawcy:

1. Smith&Nephew Sp. z o.o. ul. Osmańska 12, 02-823 Warszawa.

Kwota netto wybranej oferty wynosi: 126.810,00 zł
Kwota brutto wybranej oferty wynosi: 136.954,80 zł

Termin dostawy – 2 dni.