Aktualności

W dniu 21 czerwca w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach gościła delegacja ze Szpitala w Ueckermünde.

Spotkanie dotyczyło podjęcia współpracy w ramach wyszczególnionych poniżej oddziałów:

– Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,

– Oddział Chorób Wewnętrznych,

– Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej,

– Oddział Chirurgii Ogólnej.

Spotkanie miało na celu wymianę doświadczeń w zakresie prowadzonych programów profilaktycznych, a także nawiązanie współpracy w zakresie wymiany doświadczeń oraz prowadzenia szkoleń dla kadry medycznej – lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, techników rtg, farmaceutów, opiekunów medycznych oraz ratowników medycznych.

Czytaj dalej

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.