Aktualności

Dotyczy postępowanie przetargowe nr 11/2019 na dostawę implantów

Dotyczy: postępowanie nr 12/2019 na dostawę leków.

Pyrzyce, dnia 4.09.2019 r.

Dotyczy: postępowanie nr 12/2019 na dostawę leków.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującym Wykonawcom:

1. Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego „Centrowet-Cezal” Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 133/135, 60-543 Poznań.

Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 10 wynosi: 25.305,50 zł.

2. Centrala Farmacutyczna CEFARM SA ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa.

Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 6 wynosi: 5.184,38 zł.

3. ASPEN Polska Sp. z o.o. ul. Salsy 2, 02-823 Warszawa.

Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 11 wynosi: 17.694,29 zł.

4. Salus International Sp. z o.o. ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice.

Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 7 wynosi: 19.388,17 zł.
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 8 wynosi: 1.723,68 zł
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 14 wynosi: 45.252,00 zł.

5. Shobu-Kan Jarosław Prządka ul. Daleka 8, 73-110 Stargard.

Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 13 wynosi: 20.556,37 zł

6. URTICA Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław.

Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 1 wynosi: 3.867,70 zł
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 4 wynosi: 58.146,01 zł.
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie 5 wynosi: 1.606,62 zł
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 9 wynosi: 82.837,62 zł.
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 12 wynosi: 23.058,94 zł.

7. ASCLEPIOS SA ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław.

Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 2 wynosi: 34.590,51 zł.

8. Bialmed Sp. z o.o. ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa.

Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 3 wynosi: 48.576,28 zł.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 10/2019 na serwisowanie, naprawa sprzętu medycznego oraz wykonywanie testów specjalistycznych aparatów RTG.

Pyrzyce, dnia 3.09.2019 r.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 10/2019 na serwisowanie, naprawa sprzętu medycznego oraz wykonywanie testów specjalistycznych aparatów RTG.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującemu Wykonawcy:

1. Przedsiębiorstwo Techniki Medycznej „ANES-MED” Sp. z o.o. ul. Chocimska 11/14, 00-791 Warszawa.
Stały nadzór techniczny:
Kwota netto wybranej oferty w pakiecie nr 4 – 3.120,00 zł
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 4 – 3.837,60 zł

Naprawa i konserwacja sprzętu medycznego:
Kwota netto wybranej oferty w pakiecie nr 4 – 110,00 zł
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 4 – 135,30 zł

Stały nadzór techniczny:
Kwota netto wybranej oferty w pakiecie nr 5 – 4.725,00 zł
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 5 – 5.811,75 zł

Naprawa i konserwacja sprzętu medycznego:
Kwota netto wybranej oferty w pakiecie nr 5 – 110,00 zł
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 5 – 135,30 zł

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 11/2019 na dostawę implantów.

Pyrzyce, dnia 2.09.2019 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 11/2019 na dostawę implantów.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

I. Wybrano jako najkorzystniejszą:
ofertę nr 1 złożoną przez firmę – SUN-MED Spółka Cywilna ul. Franciszkańska 104/112, 91-845 Łódź.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 2 wynosi: 21.780,36 zł brutto.
Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt.
Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt
Razem – 100 pkt

ofertę nr 3 złożoną przez firmę – Stryker Polska Sp. z o.o. ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 1 wynosi: 182.628,00 zł brutto.
Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt.
Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt.
Razem – 100 pkt.

ofertę nr 4 złożoną przez firmę – Johnson&Johnson Poland Sp. z o.o. ul. Iłżecka 24, 02-285 Warszawa.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 4 wynosi : 458.845,56 zł
Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt
Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt
Razem – 100 pkt

III. Informuję, że postępowanie przetargowe w pakiecie nr 5- implanty do osteotomii piszczeli zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 – cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.