Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 14/2019 na DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU.

Pyrzyce, dnia 8.10.2019 r.

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 14/2019 na DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

  1. Oferty złożyły następujące firmy:

    1. oferta nr 1 – Skamex Sp. z o.o. Sp.K. ul. Częstochowska 38/52. 93-121 Łódź.

PAKIET NR 1

Kwota netto złożonej oferty –140.970,00 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 152.247,60 zł

TERMIN DOSTAWY – 2 dni

PAKIET NR 2

Kwota netto złożonej oferty – 51.240,00 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 56.173,20 zł

TERMIN DOSTAWY – 2 dni

PAKIET NR 3

Kwota netto złożonej oferty – 42.375,00 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 45.765,00 zł

TERMIN DOSTAWY – 2 dni

PAKIET NR 4

Kwota netto złożonej oferty – 59.550,00 zł

Kwota brutto złozonej oferty – 64.314,00 zł

TERMIN DOSTAWY – 2 dni

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia szacunkową kwotę brutto w wysokości około 321.651,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden złotych).

Pakiet nr 1 – 152.679,60 zł

Pakiet nr 2 – 55.425,60 zł

Pakiet nr 3 – 48.259,80 zł

Pakiet nr 4 – 65.286,00 zł