Dotyczy: postępowania przetargowego nr 15/2019 na dostawę implantów.

Pyrzyce, dnia 9.10.2019 r.

Dotyczy: postępowania przetargowego nr 15/2019 na dostawę implantów.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy nastepujących odpowiedzi:

  1. Pytanie – Czy zamawiający w pakiecie nr 3 poz. nr 8 dopuści możliwość zaoferowania grotowkrętów Schanza o średnicy od 2,5 mm do 6 mm zamiast od 2 mm do 6 mm?

Odpowiedź- TAK.

  1. Pytanie – czy zamawiający w pakiecie nr 3 poz. nr 9 dopuści możliwość zaoferowania drutów Kirschnera o średnicy od 1,0 do 3 mm zamiast od 1,0 do 2,9 mm?

Odpowiedź- TAK.