Aktualności

Sprzęt darowany przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy

            Sprzęt darowany przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy
Szpital Powiatowy w Pyrzycach w bieżącym roku po raz pierwszy brał czynny udział
w 22 Finale Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Personel medyczny udzielał pacjentom
bezpłatnych porad w zakresie ginekologii, interny i okulistyki.

Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przekazała w darze Szpitalowi
Powiatowemu w Pyrzycach 60 łóżek z wyposażeniem oraz szafkami i materacami dla pacjentów
Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego. Ponadto otrzymano:
‒ 3 aparaty do mierzenia ciśnienia tętniczego, które posiadają dodatkowe funkcje mierzenia
tętna i temperatury,
‒ 2 materace przeciwodleżynowe zmiennociśnieniowe,
‒ krzesło kąpielowe,
‒ 2 podnośniki elektryczne,
‒ 2 ssaki elektryczne.
Łączna wartość darowanego sprzętu wynosi ponad 440 000 zł.
Przekazany sprzęt medyczny jest niezbędny do leczenia i podnoszenia komfortu pobytu
pacjentów w szpitalu. Posiadanie sprzętu medycznego umożliwi osobom starszym, chorym
i niepełnosprawnym maksymalny powrót do zdrowia i pełnej sprawności, jak również w sposób
znaczący ułatwi pracę personelowi medycznemu.

Pragniemy serdecznie podziękować zarówno Fundacji WOŚP, wolontariuszom
jak i wszystkim darczyńcom, którzy co roku dzięki swojej hojności przyczyniają się do podnoszenia
standardów opieki medycznej w naszym Szpitalu. Zachęcamy do aktywnego udziału w kolejnych
finałach, ponieważ potrzeby w zakresie wysokiej jakości sprzętu medycznego są w dalszym ciągu
bardzo duże, jednocześnie zapewniamy, iż otrzymany sprzęt pozwoli na zapewnienie jeszcze
lepszej opieki seniorom przebywającym w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym
zol zol1 zol2