Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 10/2019 na serwisowanie, naprawa sprzętu medycznego oraz wykonywanie testów specjalistycznych aparatów RTG.

Pyrzyce, dnia 3.09.2019 r.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 10/2019 na serwisowanie, naprawa sprzętu medycznego oraz wykonywanie testów specjalistycznych aparatów RTG.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującemu Wykonawcy:

1. Przedsiębiorstwo Techniki Medycznej „ANES-MED” Sp. z o.o. ul. Chocimska 11/14, 00-791 Warszawa.
Stały nadzór techniczny:
Kwota netto wybranej oferty w pakiecie nr 4 – 3.120,00 zł
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 4 – 3.837,60 zł

Naprawa i konserwacja sprzętu medycznego:
Kwota netto wybranej oferty w pakiecie nr 4 – 110,00 zł
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 4 – 135,30 zł

Stały nadzór techniczny:
Kwota netto wybranej oferty w pakiecie nr 5 – 4.725,00 zł
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 5 – 5.811,75 zł

Naprawa i konserwacja sprzętu medycznego:
Kwota netto wybranej oferty w pakiecie nr 5 – 110,00 zł
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 5 – 135,30 zł