Rejestracja on-line

Dotyczy: postępowanie nr 12/2019 na dostawę leków.

Pyrzyce, dnia 4.09.2019 r.

Dotyczy: postępowanie nr 12/2019 na dostawę leków.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującym Wykonawcom:

1. Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego „Centrowet-Cezal” Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 133/135, 60-543 Poznań.

Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 10 wynosi: 25.305,50 zł.

2. Centrala Farmacutyczna CEFARM SA ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa.

Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 6 wynosi: 5.184,38 zł.

3. ASPEN Polska Sp. z o.o. ul. Salsy 2, 02-823 Warszawa.

Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 11 wynosi: 17.694,29 zł.

4. Salus International Sp. z o.o. ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice.

Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 7 wynosi: 19.388,17 zł.
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 8 wynosi: 1.723,68 zł
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 14 wynosi: 45.252,00 zł.

5. Shobu-Kan Jarosław Prządka ul. Daleka 8, 73-110 Stargard.

Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 13 wynosi: 20.556,37 zł

6. URTICA Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław.

Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 1 wynosi: 3.867,70 zł
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 4 wynosi: 58.146,01 zł.
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie 5 wynosi: 1.606,62 zł
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 9 wynosi: 82.837,62 zł.
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 12 wynosi: 23.058,94 zł.

7. ASCLEPIOS SA ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław.

Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 2 wynosi: 34.590,51 zł.

8. Bialmed Sp. z o.o. ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa.

Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 3 wynosi: 48.576,28 zł.