Rejestracja on-line

Aktualności

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY – przetarg nieograniczony 7/2023 na Dostawę leków do Apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Pyrzyce, dnia 20.07.2023 r.

Zamawiający:

Szpital Powiatowy w Pyrzycach

ul. Jana Pawła II 2

74-200 Pyrzyce

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Dotyczy: przetarg nieograniczony 7/2023 na Dostawę leków do Apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1,2,3,4,5,6,7,8 złożoną przez następujących Wykonawców:

Numer oferty

Wykonawca*

Kryterium 1

Cena

Wartość z oferty

Kryterium 1

Cena oferty –

waga 60 %

przyznana punktacja

Kryterium 2

Termin dostawy

Kryterium 2

Termin dostawy –

waga 40 %

przyznana punktacja

Łączna punktacja

1

Servier Polska Services Sp. zo.o.

ul. Burakowska 14

01-066 Warszawa

PAKIET NR 6

Kwota netto – 6701,84 zł

Kwota brutto – 7.237,99 zł

60 pkt (złożono jedną ofertę)

2 dni

10 pkt

70 pkt

2

BL Medica Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Słoneczna 18

72-123 Kliniska Wielkie

PAKIET NR 11

Kwota netto 2784,00 zł

Kwota brutto – 3006,72 zł

60 pkt (złożono jedną ofertę)

2 dni

10 pkt

70 pkt

3

Aesculap Chifa Sp. z o.o.

ul. Tysiąclecia 14

64-300 Nowy Tomyśl

PAKIET NR 2

Kwota netto – 40647,00 zł

Kwota brutto – 43898,76 zł

60 pkt (złożono jedną ofertę)

1 dzień

40 pkt

100 pkt

4

Farmacol-Logistyka Sp. z o.o.

ul. Szopieniecka 77

40-431 Katowice

PAKIET NR 5

Kwota netto – 18125,01 zł

Kwota brutto – 19575,01 zł

PAKIET NR 8

Kwota netto – 209431,86 zł

Kwota brutto – 226659,31 zł

PAKIET NR 9

Kwota netto – 118827,03 zł

Kwota brutto – 128333,19 zł

PAKIET NR 10

Kwota netto – 309229,92 zł

Kwota brutto – 333968,31 zł

60 pkt (złożono jedną ofertę)

53,51 pkt

59,58 pkt

57,98 pkt

1 dzień

1 dzień

1 dzień

1 dzień

40 pkt

40 pkt

40 pkt

40 pkt

100 pkt

93,51 pkt

99,58 pkt

97,98 pkt

5

ASCLEPIOS SA

ul. Hubska 44

50-502 Wrocław

PAKIET NR 7

Kwota netto – 70266,82 zł

Kwota brutto – 75888,17 zł

60 pkt

1 dzień

40 pkt

100 pkt

6

URTICA Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120

54-613 Wrocław

PAKIET NR 4

Kwota netto – 29333,33 zł

Kwota brutto – 31679,99 zł

PAKIET NR 8

Kwota netto – 186683,93 zł

Kwota brutto – 202160,00 zł

PAKIET NR 9

Kwota netto – 128841,00 zł

Kwota brutto – 139148,29 zł

PAKIET NR 10

Kwota netto – 327160,13 zł

Kwota brutto – 353332,94 zł

60 pkt(złożono jedną ofertę)

60 pkt

55,34 pkt

54,80 pkt

1 dzień

1 dzień

1 dzień

1 dzień

40 pkt

40 pkt

40 pkt

40 pkt

100 pkt

100 pkt

95,34 pkt

94,80 pkt

7

Salus International Sp. z o.o.

ul. Gen. Kazimierza Pułaskiego 9

40-273 Katowice

PAKIET NR 7

Kwota netto – 78102,75 zł

Kwota brutto – 84350,97 zł

PAKIET NR 9

Kwota netto – 117990,09 zł

Kwota brutto –

127429,31 zł

PAKIET NR 10

Kwota netto – 322323,00 zł

Kwota brutto – 348108,85 zł

53,98 pkt

60 pkt

55,62 pkt

1 dzień

1 dzień

1 dzień

40 pkt

40 pkt

40 pkt

93,98 pkt

100 pkt

95,62 pkt

8

Bialmed Sp. z o.o.

ul. Kazimierzowska 46/48/35

02-546 Warszawa

PAKIET NR 1

Kwota netto – 37392,50 zł

Kwota brutto – 40383,90 zł

PAKIET NR 3

Kwota netto – 118931,20 zł

Kwota brutto – 128445,70 zł

PAKIET NR 10

Kwota netto – 298809,96 zł

Kwota brutto – 322714,75 zł

60 pkt(złożono jedną ofertę)

60 pkt(złożono jedną ofertę)

60 pkt

1 dzień

1 dzień

1 dzień

40 pkt

40 pkt

40 pkt

100 pkt

100 pkt

100 pkt

Informacja o ofertach odrzuconych:

Zamawiający informuje o odrzuceniu ofert złożonych przez następujących wykonawców:

  1. ………………………NIE DOTYCZY.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. (nazwa wykonawcy)

Uzasadnienie prawne: ……………………………………………………………………………………… (odpowiednia podstawa odrzucenia z art. 226 ust. 1 ustawy Pzp),

Uzasadnienie faktyczne: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… (opis stanu faktycznego).


Pyrzyce, dnia 20.07.2023 r.……………………………………………………………………………………

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu