Dla Pacjentów

Strona 5 z 9123456789

Ogólnopolski program pt. „Bądź przy mnie – Wsparcie społeczne i duchowe dla chorych hospitalizowanych z powodu COVID-19”

Szpital Powiatowy w Pyrzycach przystąpił do ogólnopolskiego programu pt. „Bądź przy mnie – Wsparcie społeczne i duchowe dla chorych hospitalizowanych z powodu COVID-19” organizowany przez Polskie Towarzystwo Opieki Duchowej w Medycynie. W ramach programu otrzymaliśmy dwa smartfony dzięki, którym pacjenci przebywający na oddziale covidowym w tym trudnym dla nich czasie będą mogli skontaktować się ze swoimi bliskimi.

Bliscy osób hospitalizowanych na oddziale covidowym będą mogli skontaktować się z nimi dzwoniąc na numery:

724 229 420 lub 724 229 425.

Celem programu jest obniżenie poziomu stresu i podniesienie jakości życia chorych hospitalizowanych poprzez zapewnienie im wsparcia społecznego i duchowego. Program koncentruje uwagę pracowników szpitala na pacjentach, którzy z powodu swojego stanu fizycznego lub/i problemów technicznych nie realizują potrzeby kontaktu z bliskimi (Podpora 1). Ponadto program przewiduje zapewnienie opieki duchowej pacjentom, którzy mają niezrealizowane potrzeby w zakresie kontaktu z kapelanem (Podpora 2).

Podpora 1: Porozmawiaj ze mną

Procedura:
1) Szpital umożliwia choremu na COVID-19 kontakt telefoniczny z osobami bliskimi, zwracając w tym zakresie szczególną uwagę na pacjentów niesamodzielnych, w stanie ciężkim i w stanie zagrożenia życia.

2) Szpital monitoruje potrzeby kontaktu telefonicznego z bliskimi wśród pacjentów umierających i inicjuje taki kontakt z bliskimi (nawet wtedy, gdy świadomość chorego jest ograniczona).
Środki:
1) Telefon komórkowy do udostępnienia pacjentom na czas rozmowy z bliskimi.
2) Członek/członkowie zespołu medycznego monitorujący potrzeby pacjentów w zakresie komunikacji z bliskimi oraz inicjujący kontakt telefoniczny między pacjentem niezdolnym do samodzielnych czynności (zwłaszcza umierającym) a jego bliskimi.
Działania:
Po zidentyfikowaniu u pacjenta potencjalnej niezrealizowanej potrzeby kontaktu z bliskimi:
1) zapytanie pacjenta o realną chęć kontaktu z bliskimi
2) udostępnienie pacjentowi telefonu komórkowego (jeśli nie posiada własnego)
3) ewentualnie udzielenie pomocy w uzyskaniu połączenia (w razie trudności technicznych)
4) zaoferowanie możliwości kolejnych rozmów
5) skontaktowanie się z bliskimi pacjenta umierającego i zachęcenie ich do pożegnania się przez telefon

Podpora 2: Podnieś mnie na duchu

Procedura:
1) Szpital w jasny i przystępny sposób informuje pacjentów o możliwości kontaktu z kapelanem (zgodnie z potrzebami religijnymi).

2) Szpital umożliwia choremu osobisty kontakt z kapelanem, przy zachowaniu procedur właściwych dla bezpieczeństwa epidemicznego.


Środki:
Przeszkolenie kapelana (zarówno będącego pracownikiem szpitala, jak również duchownych innych wyznań delegowanych do posługi religijnej w szpitalu) w zakresie stosowania środków ochrony indywidualnej oraz w zakresie poruszania się w reżimie sanitarnym zgodnie z przepisami ogólnymi i zasadami obowiązującymi w danym szpitalu.

Działania:
Kapelan podejmuje posługę w zakresie wsparcia duchowego wobec chorych zgłaszających taką potrzebę – podczas kontaktu z pacjentem identyfikuje typ potrzeby duchowej (np. rozmowa, modlitwa lub udzielenie sakramentów).

MOBILNY PUNKT POBIERANIA WYMAZÓW COVID-19 na terenie Szpitala Powiatowego w Pyrzycach

MOBILNY PUNKT POBIERANIA WYMAZÓW COVID-19

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że na terenie szpitala funkcjonuje

Mobilny Punkt Pobrań w celu pobrania wymazu na obecność wirusa SARS-CoV-2.

Do Mobilnego Punktu Pobrań mogą zgłaszać się

TYLKO osoby ze SKIEROWANIEM zleconym systemie EWP

Mobilny Punkt Pobrań czynny jest :

od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00

oraz w sobotę i niedzielę w godzinach od 15.00 do 19.10.

  • Osoby zgłaszające się na pobranie wymazu powinny dokonać wcześniejszej rejestracji pod numerem tel. 505 090 361. Rejestracja telefoniczna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

  • Wjazd do Mobilnego Punktu pobrań na teren szpitala od ulicy Niepodległości.

  • We wskazanym terminie pobrania wymazu należy zgłosić się z dokumentem ze zdjęciem i nr PESEL, aktualnym nr telefonu bądź adresem e-mail.

  • Na badanie osoba podjeżdża własnym samochodem pod mobilny punkt pobrań , zatrzymuje się NIE WYSIADA Z NIEGO – uchyla okno i oczekuje na podejście personelu;

  • Niedopuszczalne jest pójście pieszo lub pojechanie rowerem lub komunikacją publiczną;

  • Na podstawie dowodu osobistego personel medyczny Szpitala weryfikuje tożsamość zgłaszającej się osoby, a następnie pobiera wymaz.

  • Wymaz pobierany jest z nosogardzieli. Po pobraniu wymazu – samochód odjeżdża. Test jest bezpłatny.

  • Po wykonaniu badania wynik będzie dostępny w Internetowym Koncie Pacjenta.

  • W mobilnym punkcie nie wykonuje się płatnych wymazów.

Zaproszenie na spotkanie edukacyjne dotyczące profilaktyki nowotworu piersi

Koło Gospodyń Wiejskich ,,ISKRA” w Żukowie i Szpital Powiatowy w Pyrzycach serdecznie zapraszają wszystkie chętne Panie na spotkanie edukacyjne, które odbędzie się w dniu 6 lipca 2020 r. o godz. 17:00 w świetlicy wiejskiej w Karsku.

Nowotwór piersi jest jednym z najczęściej występujących chorób nowotworowych – zachorowalność na nowotwory złośliwe piersi w ciągu ostatnich trzech dekad wzrosła ponad 2-krotnie. Wczesne wykrycie nowotworów zwiększa szansę całkowitego wyleczenia. Niestety, świadomość edukacyjna kobiet oraz regularne zgłaszanie się na badania, mimo postępu medycyny wciąż są na niskim poziomie.

Spotkanie ma na celu zwiększenie świadomości w zakresie epidemiologii i profilaktyki raka piersi. Podczas spotkania zaprezentowany zostanie instruktaż samobadania oraz będzie możliwość nauki samobadania.

Na szkolenie zapraszamy wszystkie Panie bez ograniczeń wiekowych, gdyż o profilaktyce raka piersi powinna pamiętać każda kobieta.

Po spotkaniu zostaną przeprowadzone warsztaty edukacyjno – informacyjne w ramach realizowanego przez Szpital Powiatowy w Pyrzycach projektu ,,Lepiej zapobiegać niż leczyć – profilaktyka nowotworu jelita grubego”, w trakcie których będą prowadzone zapisy na bezpłatne badanie kolonoskopowe.

Strona 5 z 9123456789