Dla Pacjentów

Strona 7 z 71234567

INFORMACJA

Z dniem 30 czerwca 2013 r. nastąpi zamknięcie działalności oddziału położniczo – ginekologicznego oraz oddziału neonatologicznego i tym samym zakończenie świadczenia usług w zakresie położnictwa i ginekologii oraz w zakresie neonatologii .

Utrzymana pozostanie działalność w rodzaju Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w zakresie położnictwa i ginekologii oraz w zakresie pobrania materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego.

Harmonogram pracy Poradni położniczo – ginekologicznej od 1 lipca 2013 r. zostanie poszerzony o wybrany piątek po wcześniejszym ustaleniu terminu, bliższych informacji dot. rejestracji do Poradni „K” udziela rejestracja centralna pod numerem 091/570 25 73 wew. 210.

Informacja

Aby skorzystać z bezpłatnych badań, zabiegów i leczenia szpitalnego pacjent powinien posiadać przy sobie dowód osobisty oraz jeden z dokumentów ubezpieczenia zdrowotnego uprawniającego do bezpłatnych świadczeń.

Osoby nieposiadające powyższych dokumentów mogą korzystać ze świadczeń medycznych odpłatnie według cen ustalonych w cenniku szpitalnym, który jest dostępny na Izbie Przyjęć.

Strona 7 z 71234567