Pytania i odpowiedzi do przetargu nr 21/2010

Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie – zwracamy się z prośbą o umożliwienie składania ofert na poszczególne pozycje w pakiecie nr 3, gdyż obecny zapis SIWZ pozwala na złożenie ofert wyłącznie hurtowniom medycznym, które posiadają w swojej ofercie bogaty asortyment medyczny jednorazowego użytku.W przypadku odpowiedzi negartywnej prosimy o utworzenie z pozycji 20-33 osobnego zadania :rękawy do sterylizacji”.

Odpowiedź- Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Pytanie – dotyczy pakietu nr 3- prosimy o podanie wielkości opakowania dla pozycji nr 2 oraz 10.

Odpowiedź- testy paskowe- 250 szt., testy biologiczne- 100 szt.

3. Pytanie – czy w pakiecie nr 3, pozycja nr 27 zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na rękaw papierowo-foliowy w rozmiarze 38cmx200m?

Odpowiedź- NIE.