Informacja

Aby skorzystać z bezpłatnych badań, zabiegów i leczenia szpitalnego pacjent powinien posiadać przy sobie dowód osobisty oraz jeden z dokumentów ubezpieczenia zdrowotnego uprawniającego do bezpłatnych świadczeń.

Osoby nieposiadające powyższych dokumentów mogą korzystać ze świadczeń medycznych odpłatnie według cen ustalonych w cenniku szpitalnym, który jest dostępny na Izbie Przyjęć.