Z dniem 30 czerwca 2013 r. nastąpiło zamknięcie działalności oddziału położniczo – ginekologicznego oraz oddziału neonatologicznego i tym samym zakończenie świadczenia usług w zakresie położnictwa i ginekologii oraz  w zakresie neonatologii. Pacjentki, które będą zmuszone skorzystać z usług ww. oddziałów winny kierować się do Szpitali w Szczecinie, Szpitala w Stargardzie Szczecińskiem, w Barlinku i w Gryfinie.

Nadal funkcjonuje Poradnia Położniczo  – Ginekologiczna –  czynna od poniedziałku do czwartku oraz w wybrany piątek po wcześniejszym ustaleniu terminu. Bliższych informacji na temat godzin pracy poradni udziela Rejestracja Centralna pod numerem telefonu 91 570 25 73 wew. 210. Usługi świadczone w Poradni Położniczo – Ginekologicznej zawierają się w katalogu grup ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych – załączniku do zarządzenia nr 71/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7.11.2012 r.