Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 7/2017 na dostawę implantów.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach jako zamawiajacy informuje, że ww postepowanie w pakiecie nr 1 zostaje unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 – oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w pakiecie nr 1 – implanty i narzędzia do zespoleń kości.
Na pakiet nr 2- osprzet do diatermi oraz na pakiet nr 3 – implanty i narzędzia artroskopowe nie złożono żadnej ważnej oferty.
Jednocześnie informujemy, że postępowanię zostanie ogłoszone ponownie.