Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 12/2017 na dostawę implantów.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie – zwracamy się z prośbą o wydzielenie z pakietu nr 1 poz. 6,7 – do nowo utworzonego pakietu, co pozwoli na przystapienie do postepowania większej liczby oferentów oraz umożliwi zamawiającemu uzyskanie konkurencyjnych cen.

Odpowiedź- NIE.

2. Pytanie – czy zamawiający w pakiecie nr 1 poz. 6.1 dopuści możliwość zaoferowania płytki kształtowej do złamań kości piętowej pod wkręty blokowane 3,5 mm, grubość 1,2 mm, długość 64 i 69 mm?

Odpowiedź- NIE.

3. Pytanie – czy zamawiający w pakiecie nr 1 poz. 6.2, 6.3 dopuści mozliwość zaoferowania płytek z jednokierunkową kompresją?

Odpowiedź- NIE.

4. Pytanie – czy zamawiający w pakiecie nr 1 poz. 6.3 dopuści możliwość zaoferowania płytki do bliższej nasady kości ramiennej o długości od 6 do 12 otworów zamiast od 6 do 13 otworów?

Odpowiedź- NIE.

5. Pytanie – czy zamawiający w pakiecie nr 1 poz. 6.8 dopuści możliwość zaoferowania śruby korowej 3,5 mm o długości 10-90 mm zamiast 10-130 mm?

Odpowiedź- NIE.

6. Pytanie – czy zamawiający w pakiecie nr 1 poz. 7.6 dopuści możliwość zaoferowania płytki blokująco-kompresyjnej w kształcie litery T długiej o ilości otworów w części dalszej od 7 do 13 zamiast od 8 do 12 oraz otworami pod śruby o śr. 2,4, 2,7, i 3,5 mm?

Odpowiedź- NIE.

7. Pytanie – czy zamawiający w pakiecie nr 1 poz. 7.7 dopuści możliwość zaoferowania płytki blokująco-kompresyjnej ukształtowanej anatomicznie posiadającej w części bliższej 6 i 7 otworówgwintowanych zamiast od 8 do 9?

Odpowiedź- NIE.

8. Pytanie – czy zamawiający w pakiecie nr 1 poz. 7.9 dopuści możliwość zaoferowania tytanowej śruby korowej 2,4 mm, gniazdo sześciokątne, samogwintujące w długościach od 6 do 40 mm z przeskokiem co 2 mm?

Odpowiedź- NIE.

9. Pytanie – czy zamawiający w pakiecie nr 1 poz. 7.10 dopuści możliwość zaoferowania tytanowej śruby blokującej 2,4 mm, gniazdo sześciokątne, w długościach od 10 do 40 mm z przeskokiem co 2 mm pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź- NIE.