Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 17/2017 na dostawę asortymentu medycznego jednorazowego użytku.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

1. Oferty złożyły następujące firmy: 1 oferta – MEDOX Robert Łupicki ul. Polna 2b, 78-320 Połczyn Zdrój.
Kwota netto złożonej oferty w pakiecie nr 1 – 26.342,50 zł,
Kwota brutto złożonej oferty w pakiecie nr 1 – 28.449,90 zł

Kwota netto złożonej oferty w pakiecie nr 2 – 57.950,70 zł
Kwota brutto złożonej oferty w pakiecie nr 2 – 62.586,76 zł

TERMIN DOSTAWY – 2 dni

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia szacunkową kwotę brutto w wysokości 91.439,83 zł:

Pakiet nr 1 – 28.647,73 zł
pakiet nr 2 – 62.792,10 zł