Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 17/2017 na dostawę asortymentu medycznego jednorazowego użytku.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującym Wykonawcom:

1. MEDOX Robert Łupicki ul. Polna 2B, 78-320 Połczyn Zdrój.
Kwota wybranej oferty w pakiecie nr 1 – 28.449,90 zł brutto.
Kwota wybranej oferty w pakiecie nr 2 – 62.586,76 zł brutto.