Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 21/2017 na dostawę leków.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie – dotyczy pakietu nr 1 pozycja nr 2 – Ins Actrapid – czy zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku w opakowaniu x 5 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź- NIE.

2. Pytanie – dotyczy pakietu nr 3 pozycja nr 13,14 Cisatracurium – czy zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku w opakowaniu x 5 fiolek?

Odpowiedź- TAK.

3. Pytanie – dotyczy pakietu nr 3 pozycja nr 11,12 – czy należy wycenić 2 x ten sam lek? Nie ma na rynku w dawce 2,5mg?

Odpowiedź- pozycja nr 11- Tialorid Mite tab. 2,5 mg x 25 mg, pozycja nr 12 – Tialorid Mite tab. 5 mg x 0,05.