Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 23/2017 na zakup energii elektrycznej.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

1. Oferty złożyły następujące firmy:

2. oferta nr 1 – Green S.A. ul. Antoniego Słonimskiego 6, 50-304 Wrocław.

Kwota netto złożonej oferty – 255.312,00 zł,
Kwota brutto złożonej oferty – 314.033,76 zł

2. Oferta nr 2 firmy – Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. ul. Harcerska 15, 45-118 Opole.
– Kwota netto złożonej oferty – 256.392,00 zł
-Kwota brutto złożonej oferty – 315.362,16 zł

3. Oferta nr 3 – Energa-Obrót SA Aleja Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk.
Kwota netto złożonej oferty – 269.460,00 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 331.435,80 zł

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto w wysokości około 305.532,00 zł.