Pytania i odpowiedzi do przetargu nr 20/09

Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie – pakiet nr 3 – pozycja nr 1- zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do postępowania większej liczby oferentów, co umożliwi Zamawiającemu uzyskanie konkurencyjnych ofert poprzez zaoferowanie asortymentu mającego takie same zastosowanie kliniczne jak wymaga Zamawiający tzn. płytki według własnych rozwiązań konstrukcyjnych producenta: tytanowej blokująco-kompresyjnej, kształtowej do nasady dalszej kości promieniowej dłoniowej w wersji prawej i lewej, ukształtowana anatomicznie, otwory pod śruby blokowane 2,4mm i śruby korowe 2,7mm w części nasadowej 7 lub 5 otworów blokowanych w części trzonowej od 3 do 5 par otworów- blokowany i kompresyjny w zakresie dł. 59-81 mm. Instrumentarium posiada m.in. rękojeść dynamometryczną z grotem? W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o możliwość modyfikacji formularza cenowego z uwzględnieniem powyższego opisu płytek.

Odpowiedź- NIE.

2. Pytanie – pakiet nr 3- pozycja nr 2- zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do postępowania większej liczby oferentów, co umożliwi Zamawiającemu uzyskanie konkurencyjnych ofert poprzez zaoferowanie asortymentu mającego takie same zastosowanie kliniczne jak wymaga Zamawiający tzn. płytki według własnych rozwiązań konstrykcyjnych: tytanowej blokująco-kompresyjnej, kształtowej do bliższej nasady kości ramiennej, otwory pod śruby blokowane i śruby kompresyjne 3,5mm w części trzonowej od 3 do 8 par otworów- blokowanego i kompresyjnego w zakresie dł. 101-176 mm. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją, wydłużony otwór do pozycjonowania płytki. W części nasadowej 9 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu, w tym jeden do stabilizacji kostki przyśrodkowej z kątowym ustawieniem wkrętów. Otwory pod druty kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Instrumentarium posiada m.in. nakładkę celującą oraz rękojeść dynamometryczną z grotem. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o możliwość modyfikacji formularza cenowego z uwzględnieniem powyższego opisu płytki.

Odpowiedź- NIE.

3. Pytanie – pakiet nr 2 – czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wkrętów blokowanych 2,4 mm i  wkrętów kompresyjnych 2,7 mm w zakresie dł. 10-40 mm- według własnych rozwiązań konstrukcyjnych producenta?

Odpowiedź- NIE.

4. Pytanie – pakiet nr 2 – pozycja nr 3,4 – czy zamawiający może doprecyzować w której pozycji należy dokonać wyceny wkrętów blokowanych w płytce, a w której pozycji wkrętów kompresyjnych? Powyższe rozwiązanie umożliwi właściwą wycenę poszczególnych pozycji.

Odpowiedź- NIE

5. Pytanie – dotyczy zapisów projektu umowy- czy zamawiający doda zapis w § 3 ust. 2 oraz ust. 3, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami?

Odpowiedź-NIE.

6. Pytanie – czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów § 4 ust. 1 poprzez doprecyzowanie, że dostawy będą następować sukcesywnie w ciągu 5 dni roboczych.

Odpowiedź- NIE.

7. Pytanie – czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę § 6 ust. 1 poprzez zmniejszenie kary umownej z tytułu zwłoki w dostawie z 0,3% na 0,1 %?

Odpowiedź- NIE.

8. Pytanie – dotyczy pakietu nr 2- do jakich płytek mają pasować wkręty zawarte w pakiecie nr 2 pozycja nr 1 (wkręty ryglowane kątowe dł. 1,0-3,0 cm) i pozycja nr 2 (wkręty ryglowane kątowe dł. 2,5-7cm).

Odpowiedź- do bliższej nasady kości ramiennej i dalszej nasady kości promieniowej.

9. Pytanie – dotyczy pakietu nr 3- czy zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z pakietu nr 3 pozycję nr 1 (płytka ze stabilizacjuą kątową do zespolenia dalszej nasady kości promieniowej 3-5 otworowa pod wkręty Ø 2,4-3,5mm) i utworzenie z niej nowego pakietu?

Odpowiedź- zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z pakietu nr 3 pozycji nr 1 i tworzy nowy pakiet- PAKIET NR 3A.
Kwota wadium w pakiecie nr 3A wynosi- 128,00 zł
Kwota wadium w pakiecie nr 3 wynosi – 257,00 zł.