Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę opatrunków do apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach. Przetarg nieograniczony nr 3/2018.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:
Pakiet 1
Prosimy o wydzielenie poz.5-7 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.
Odpowiedź- NIE.
Poz.1
Czy zamawiający wymaga gazę z niestrzępiącymi się brzegami?
Odpowiedź-zgodnie z siwz.
Czy zamawiający wymaga gazę z podwijanymi brzegami?
Odpowiedź-zgodnie z siwz.
Czy zamawiający wymaga gazę sklasyfikowaną w klasie II a reguła 7?
Odpowiedź-zgodnie z siwz.
Czy zamawiający wymaga gazę dla których masa powierzchniowa produktów z gazy zgodna jest z normą EN 14079 : 17 g/m2 dla 13 nitkowych oraz 23 g/m2 dla 17 nitkowych?
Odpowiedź-zgodnie z siwz.
Czy zamawiający wymaga gazę produkowaną zgodnie z wytycznym dyrektywy 93/42/EWG wykonane z przędzy 15 TEX?
Odpowiedź-zgodnie z siwz.
Czy zamawiający wymaga gazy bielonej metodą bezchlorową?
Odpowiedź-zgodnie z siwz.
Czy zamawiający dopuści gazę sterylizowaną tlenkiem etylenu?
Odpowiedź-zgodnie z siwz.
Poz.3
Czy zamawiający wymaga gazę w roli 13 nitkową, niejałową, szer. 90 cm x 100 m?
Odpowiedź-NIE.
Czy zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie 100 mb. z przeliczeniem?
Odpowiedź- TAK.
Czy zamawiający wymaga gazę z niestrzępiącymi się brzegami?
Odpowiedź-zgodnie z siwz.
Czy zamawiający wymaga gazę z podwijanymi brzegami?
Odpowiedź-zgodnie z siwz.
Czy zamawiający wymaga gazę sklasyfikowaną w klasie II a reguła 7?
Odpowiedź- zgodnie z siwz.
Czy zamawiający wymaga gazę dla których masa powierzchniowa produktów z gazy zgodna jest z normą EN 14079 : 17 g/m2 dla 13 nitkowych oraz 23 g/m2 dla 17 nitkowych?
Odpowiedź-zgodnie z siwz.
Czy zamawiający wymaga gazę produkowaną zgodnie z wytycznym dyrektywy 93/42/EWG wykonane z przędzy 15 TEX?
Odpowiedź-zgodnie z siwz.
Czy zamawiający wymaga gazy bielonej metodą bezchlorową?
Odpowiedź-zgodnie z siwz.
Poz.8
Czy zamawiający dopuści serwetę 4 warstwową, 17 nitkową, z nitką RTG i tasiemką, o wymiarach 45 cm x 45 cm, pakowaną indywidualnie , sterylną?
Odpowiedź-zgodnie z siwz.
Czy zamawiający dopuści serwetę sterylizowaną tlenkiem etylenu?
Odpowiedź-zgodnie z siwz.

Poz.12
Czy zamawiający dopuści kompres włókninowy 30 g/m2, 4-warstwowy, pozostałe wymagania bez zmian?
Odpowiedź-NIE.
Poz.13-14
Czy zamawiający dopuści kompres włókninowy 30 g/m2, 4-warstwowy,jałowy, bez nitki RTG, sterylizowany tlenkiem etylenu?
Odpowiedź-NIE.
Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie ‘a 2 szt. blister x 25 szt., z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?
Odpowiedź-zgodnie z siwz.
Pakiet nr 1, pozycja nr 3 – czy zamawiający dopuści gazę pakowaną a´100m z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź- NIE.
Pakiet nr 1, pozycja nr 5-7, 13-14-zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty?
Odpowiedź- NIE.
Pakiet nr 1, pozycja nr 7 – czy zamawiający dopuści kompres oczny włókninowo celulozowy w rozmiarze 55x75mm, sterylizowany tlenkiem etylenu?
Odpowiedź – NIE.
Pakiet nr 1, pozycja nr 8 – czy zamawiający dopuści serwety pakowane a´2 sztuki, z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź- NIE.