Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 2/2018 na dostawę implantów.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAM.ÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującemu Wykonawcy:

1. Johnson&Johnson Poland Sp. z o.o. ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa.

Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 1 – 165.623,40 zł

2. Arthrex Polska Sp. z o.o. ul. Łopuszańska 95, 02-457 Warszawa.

Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 3 – 32.732,64 zł

3. Zimmer Biomet Polska Sp. z o.o. ul. Płowiecka 75, 04-501 Warszawa.

Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 2 – 729.270,00 zł.