Dotyczy: oferty cenowej na dostawę materiału szewnego.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że ze względy na problem z serwerem po stronie platformy zakupowej nie jesteśmy w stanie jako zamawiający otworzyć ww postępowania i ocenić oferty. W związku z powyższym przesuwamy otwarcie ofert na dzień 20.12.2018 r., jeżeli serwer po stronie platformy zakupowej będzie działał normalnie.