Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 2/2019 na dostawę asortymentu medycznego jednorazowego użytku.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

1. Oferty złożyły następujące firmy:

1. oferta nr 1 – Beryl Med LTD ul Sadowa 14, 05-410 Józefów.

Pakiet nr 5

Kwota netto złożonej oferty – 4.300,00 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 4.644,00 zł

Termin dostawy –

2. oferta nr 2 – Bialmed Sp. z o.o. ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa.

Pakiet nr 1

Kwota netto złożonej oferty – 75.048,00 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 81.371,34 zł

Pakiet nr 2

Kwota netto złożonej oferty – 31.074,20 zł
Kwota brutto złozonej oferty – 33.560,14 zł

Termin dostawy – 1 dzień.

3. oferta nr 3 – MEDOX Robert Łupicki ul. Młyńska 11c, 78-320 Połczyn Zdrój.

Pakiet nr 3

Kwota netto złozonej oferty – 31.442,50 zł
Kwota brutto złozonej oferty – 33.957,89 zł

Pakiet nr 4

Kwota netto złozonej oferty – 59.399,20 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 64.151,12 zł

Termin dostawy – 3 dni

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia szacunkową kwotę brutto w wysokości około 225.017,76 zł(słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy siedemnaście złotych 76/100).