ZAPYTANIE OFERTOWE

Szpital Powiatowy w Pyrzycach prosi o złożenie oferty cenowej na usługi dezynsekcji i deratyzacji w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach.
Prosimy o złożenie pisemnej oferty cenowej na załączonym formularzu cenowy wraz z wypełnionymi załącznikami.
Termin składania ofert do dnia 20.03.2019 r. do godziny 10.30
Termin otwarcia ofert – 20.03.2019 godzina 11:00 r. na adres:

https://platformazakupowa.pl

Wszystkie formularze i załączniki znajdują się na stronie platformy zakupowej. Adres platformy zakupowej podany powyżej.